Suliffiit ilinniarnerlu

Pisariaqartittuaannarpavut kajumissuseqartunik, piginnaassuseqartunik aammalu akisussaassuseqartunik suleqateqarnissarput, nunami silaannakkullu kiffartuussinissamut sullitatsinnut piareersimasunik. Suliffeqarfitsinni isumalluutaasut pingaarutillit ilagivaat sulisut.

Air Greenlandimi atorfimmik qinnuteqarnermi suliffissarsiortut Inuinnartut inuunerup eqqissisimatitaanissaanut politikki. Link 

Atorfiit inuttassarsiuussat

 

 • Atorfiit inuttassarsiuussat

 • Atorfinnut allatsinneq

Ilinniarfissat

 

Timmisartumi saqisoq, timmisartumik iluarsaasartoq, timmisartortartoq, angallannermi assistenti, nassiussalerinermi assistenti.

Uatsinni ilinniagaqarneq siunissamut ilinniarneruvoq.

 

 • Timmisartortartoq

  Air Greenland-imi timmisartortartut timmisartuussisarnernik attartortitsinermilu timmisartuussinernik aaqqissuussillutillu ingerlatsisarput. Suliffimmi tassani peqqissaarneq timmisartumi inuttaannut allanut annertuumik pingaaruteqarpoq. Najoqqutassat misissugassatullu nalunaarsukkat maleruagassat ulluinnarni sulinermi sakkugineqarput. Timmisartortartuuneq ulloq unnuarlu suliffiummat, ullaakkut arfineq pingasuniit ualikkut sisamat tungaannut sulisarnissat naatsorsuutigissanngilat.

  Ilinniarneq

  • Ilinniarneq ukiut marluk missaanik sivisussuseqartoq atuagarsornertaqarlunilu timmisartornermik sungiusarnermik immikkoortortaqarpoq. 
   Ilinniarneq april-imi aallartittarpoq
  • Ilinniarneq Qallunaat Nunaanni timmisartortartut ilinniarfianni immikkut qinikkami ingerlanneqartarpoq. Ilinniartoq ilinniagaqarnermusiaqartinneqartarpoq.
  • Ilinniarneq arlalinnik tamarmik immikkut allagartanik assigiinngitsunik uppernarsaasikkanik immikkoortortaqarpoq.
  • Ilinniartitsineq misilitsinnerlu atuagarsornikkut ilinniagassanik, timmisartornikkut- piviusuusaartitsinerlu atorlugu sungiusarnikkut ingerlaneqartarpoq.

  Timmisartortartutut naammassinermi inuussutissarsiutigalugu timmisartuussisinnaanermut akuersissummik pissarsisoqartarpoq, MCC Allagartaq aammalu Type Rating Dash 8-nut

   

  Piginnaasaqarfigisassat piumasaqaatillu

  • Ilinniarnertuutut soraarummeerninni tuluit oqaasii matematikkilu qaffasissutsimi B-mi minnerpaamik 7 angusimassavat (skala nutaaq).
  • imaluunniit HF-imi misilitsissutaallutik ilinniartitsissutigineqartuni ataasiakkaani qallunaat tuluillu oqaasii kiisalu matematik qaffasissuseq 
   B-mi immikkut agguaqatigiissillugit 
   minnerpaamik 7 angusimassavat (skala nutaaq)
  • oqaatsitigut pikkoriffeqassaatit, kalaallit qallunaallu oqaasii illugiimmik atorsinnaanissaat kissaataavoq.
  • Kalaallit Nunaanni najugaqartuussaatit Namminersorlutillu Oqartussat ilinniagaqarnersiutisisinnaanermut piumasaqaataat eqquutsissimassallugit.

   Qinnuteqaat sulerisimaninnullu nalunaarsuiffik qallunaatooq kingusinnerpaamik 30. november tiguneqartussanngorlugit,
   
  Kalaallit Illuannut Løvstræde 6, postboks 1042, 1007 København K, nassiutissavatit.

  Qinnuteqaatit akuerineqarpat, ilinniarnerpillu aallartinnerani 35-illu sinnernagit ukioqaruit, tamatuma kingorna

  • Poqissutsimut, eqqarsartaatsip timillu ataatsimoortillugit atorsinnaanerannut kiisalu tarnip pissusaanut tunngasunik angusiffiusumilllu misilitsissaasit.
  • Misilitsinninnut atatillugu inuussutisssarsiutigalugu timmisartorsinnaanermut timmisartullu ingerllannerani atortunik atuisinnaanermut, nakorsap naammaginartumik 
   uppernarsaasersimassavaatit.

  Neqeroorutigaarput

  Ilinniarnerit naammassigukku Air Greenland-ilu tamatuma nalaani timmisartortartunik amigaateqarpat, First Officer-itut atorfinissinnaavutit.

  Air Greenland-ip timmisartuutai assigiinngitsut immikkut ilisimasaqarfigilerniarlugit ilinniaqqissinnaanermut pikkorissaqqittarnissamullu periarfissagissaarputit

  First Officer-itut misilittagaqarlualeruit Commander-imut ingerlaqqissinnaavutit.

  Paasissutissat allat

  Air Greenland oqarasuaatikkut attavigiuk +299 34 34 34 imal. job@airgreenland.gl

 • Timmisartumi saqisoq

  Sulineq

  Air Greenlandimit timmisartuni saqisutut sulisut tassa ilaasut pitsaanerpaamik kiffartuunnissaat aammalu timmisartumik ingerlaarnermi isumanaatsuunissaq akisussaafigaatit.

  Taamaammat ilaasut ataasiakkaat akuersorlugillu naleqquttumik sullinnissaannut nalequssarsinnaaneq annertuumik pingaaruteqarpoq. Tassungalu ilutigitillugu aamma qulakkiigassaraat timmisartumi ilaasut isumannaatsuunissaat aammalu timmisartorneq tamaat toqqissisimanissaat.

  Atlantikoq qulaallugu timmisartuussivinni aamma nunatta iluani timmisartuussiviit ilaanni nerisassanik imeruersaaritinillu sassaalliisoqartarpoq, kiisalu Atlantikoq qulaallugu ingerlaarnermi akitsussigaanngitsunik tuniniaaneq ingerlanneqartarluni.

  Timmisartuni saqisut maannakkorpiaq angerlarsimaffeqarfigalugiit aallaavigaat illoqarfiit uku: Nuuk, Ilulissat aamma København.

  Ilinniarnermut tunngasoq

  Tunngaviusumik ilinniartitaaneq pikkorissarluni atuagarsorneruvoq Kalaallit Nunaanni sap. ak. pingasunik Københavnimilu sap.ak. sisamanik sivisussusilik. Pikkorissarneq angusiffigalugu naammassineqarpat timmisartumi saqisutut (Cabin Crew Member) ilinniarnerup naammassinissaata tungaanut ikorfartuisumit nakkutigineqarluni timminerit aallatissapput.

  Malugeqquneqarpoq ilinniarnermi atuakkat amerlanersaat tuluttuujummata.

  Ilinniarnermi ilaatigut makku pikkorissarfigineqartarput:

  • Ilaasunik pitsaanerpaamik kiffartuussilluni sullissinissamut najoqqutassat, suleriutsit assigiinngitsut, il.il.
  • Ikuallattoqalerpat/putsumilluunniit malussartoqarnerani iliuusissat sungiusarneri
  • Annaassiniarnissamut sungiusarnerit
  • Nakorsaatinut tunngasut ikiueqqaarnerlu
  • Ilaasunik qanoq sullissinissaq
  • Attaveqariaatsit
  • Ileqqorissaarneq aamma akisussaaffiit
  • Sulisut sulinissaannik aqutsineq
  • Nassatat ulorianartut
  • Silaannakkut angallassinermut atatillugu sillimanissamut tunngasut

  Ilinniarnerup nalaani akissarsiaqarneq atorneqanngilaq, ilaatigulli ullormusiaqartoqartarpoq.

  Piginnaasaqarfigisassatit

  Inuttut isikkuminarlutillu takujuminartuussaatit. Inussiarnersuullutit saaffigiumiarlutillu isumassuerusussuseqarlutillu. Eqaatsumik suleriuseqarlutit, qujungulaartuullutit quujanarsinnaasunullu qanillutit ammasuullutit inunnillu soqutigisaqartuullutit.

  Taakku saniatigut ulaperuluffinni paatsiveerutiasuunak eqqissisimasumik pissuseqassaatit, suliallu assigiinngitsut ataatsikkut ingerlassinnaallugit. Aamma ullup unnualluunniit qanoq ilinera apeqqutaatinnagu sulisarnissaq piareersimaffigissavat.

  Inunnik kiffartuussinermik sulinermit misilittagaqaruit iluassaaq, soorlu napparsimasunik paarsisutut, napparsimasunik paarsisumut ikiortitut, peqqissaasutut, akunnittarfinni neriniartarfinniluunniit sulisutut, angallannermik ingerlatsisuni sulisutut il.il.

  Oqaatsitigut piginnaasassat

  Kalaallit Nunaanni sulisut kalaallisut, qallunaatut tuluttullu oqalussinnaallutillu paasisinnaassapput.

  Københavnimit aallaveqarluni sulisut qallunaatut, tuluttullu oqalussinnaallutillu paasinnaassapput, ajornanngippallu kalaallisut nunanilu avannarlerni oqaatsit aamma atorsinnaassallugit.

  Piumasaqaatit allat makkuupput:

  • Qinnuteqarfimmi 18-nik ukioqalereersimaneq – saqisutut uppernarsaammik tunniussinermi oqartussanit piumasaqaataavoq, tassa timmiartumi sulilersinnani pigeqqaagassaq uppernarsaat.

  Maluginiagassat: 18-ileereersimasut piumaneqarnerupput inersimasutullu pissuseqarneq misilittagaqarnerlu pingaartinneqarlutik.

  • Atuarfimmi imaluunniit allatut ilinniagaqarnermik naammassinnissimaneq
  • Nalinginnaasumik tappissuseqarneq (isaruaqarneq/kontaktlinseqarneq akuerisaapput)
  • Inuttut tarnikkukku peqqissuuneq (timmisartortartut nakorsaannit uppernarsarneqassaaq)
  • Minnerpaamik 200 meterinik nalussinnaaneq (ilinniarnerup nalaani misilitsittoqassaaq)
  • Pillagaasimannginnermut uppernarsaat
  • 160 cm-nit sinnerlugit angissuseqarneq tassungalu naleqquttumik oqimaassuseqarneq
  • IT-mut tunngasunik ilisimasaqarneq

  Paasissutissat annertunerusut

  Atorfimmut aamma ilinniarnermut tunngasunik paasisaqarnerunissaq kissaatigigukku uunga paasiniaasinnaavutit: Air Greenland oqarasuaatikkut +299 34 34 34 imaluunniit job@airgreenland.gl

  Qinnuteqarnissamut killiliussaqanngilaq, upernaakkulli ilinniartut nutaat aallartinneqartarnerat nalinginnaavoq.

  Atorfiit inuttassarsiuunneqartunik neqerooruteqarutta qinnuteqaammik nassiussisinnaavutit nittartakkatsinni www.airgreenland.gl

 • Timmisartunik iluarsaasartoq

  Air Greenland-imi timmisartunik iluarsaasartutut ilinniarsinnaavutit. Suliffik pissanganartuuvoq periarfissarpassualik tamatigoortunillu suliassaqarfiusoq.

  Timmisartunik iluarsaasartup suliarisartagai makkuupput

  • Nakkutilliinermut atatillugu aalajangersariikkanik misissuineq 
  • Pitsaaliiniarnermut atatillugu aserfallatsaaliineq
  • Ajoqutinik ujarlerneq iluarsaanerlu
  • Timmisartup atortuinik taarsersuineq
  • Suluusalinni qulimiguulinnilu nakkutilliimermut atortunik elektroniskiusunik nalinginnaasunillu misileraaneq

  Sulisunik sulianillu isumannaallisaanerup pingaarnerpaatut inissisimaffiani avatangiiseqarluni timmisartuni suluusalinni qulimiguulinnilu suliat ingerlanneqartarput. Suliassat annertunersaat timmisartunut inissiisarfimmi suliarineqartarput piareersarnerilli nakkutilliinerillu annikitsut silamissaaq suliarineqartarput. Piffissat suliffigisat nikerartuupput.

  Ilinniarneq

  Ilinniarneq ukiunik sisamanik qaammatinillu tallimanik  sivisussuseqartoq Air Greenland-imi sulinermik sungiusarnermik Hvidovre-imilu TEC -mi atuagarsornermik immikkoortortaqarpoq.

  Sivisunerpaamik sapaatip akunnera Nuummi aallarniutaasumik pikkorissaasoqassaaq. Tamatuma kingorna tunngaviusumik ilinniarnerup immikkoortua siulleq sapaatip akunnerinik aqqaneq marlunnik sivisussusilik TEC-mi aallartissaaq.

  Ilinniarnerup ingerlanerani sisamariarluni sapaatip akunnerini 15-, 15-, 20 kiisalu 10 ini ilinniarnerup atuagarsornertaa ingerlanneqassaaq. Atuagarsornerit tamarmik soraarummeernermik naggaserneqartarput.  

  TEC-mi ilaatigut makku atuartitsissutigineqassapput:

  • Fagit tunngaviusut ilaatigut qallunaat tuluillu oqaasii atortussanillu ilinniarneq.
  • Immikkoortut ilaanni ilinniartitsissutit ilaatigut timmisartup assakaasuinik motoriinillu suliaqarneq.
  • Immikkut ilisimasaqarfiusussat ilaatigut VHF atorlugu oqarasuaatikkut attaveqarneq kallerup inneranut qarasaasiakkullu aqutsissutinut tunngasut.

  Sulinermik sungiusarnerit, timmisartunut inissiisarfinni, timmisartut atortuinut-, motoorinut-, elektronik-imut tunngasunut iluarsaavinni saviminilerivimmilu sulisunit piginnaasaqarluartunit aqunneqartut, ingerlanneqassapput. 

  Piginnaasaqarfigisassatit

  • Ilinniarnertuutut naammaginartumik angusaqarsimassaatit
  • TEC-mi tunngaviusumik ilinniarneq namminersuutigalugu naammassisimassavat.
  • Isumannaallisaanermut tunngatillugu mittarfinniissinnaanermut ilaatigut politiinit akuerineqarsinnaassaatit

  Ilinniartunngorsinnaassaguit qinnuteqaat kommunimi ilinniagaqarnissamut siunnersuisarfimmit/Majoriaq imal. Sunngu-mit pissarsiassaq immersorlugu kingusinnerpaamik marsip aallaqqaataani nassiutissavat. Immersukkat kommunimi ilinniagaqarnissamut siunnersuisarfimmut/Majoriaq nassiutissavat tunniulluguluunniit.

  Piumasaqaatit eqquutsikkukkit ilinnialernissamut piukkunnaateqarnerit paasiniarlugu Air Greenlandip aaqqissugaanik immikkut misilitsissaatit.

  Ilinniartitaanermut tamanut makku atuupput

  Kalaallit Nunaanni najugaqartuussaatit Namminersorlutillu Oqartussat ilinniagaqarnersiuteqarnissamut piumasaqaataannik eqquutitsissallutit

  Paasissutissat allat

  Suliffik ilinniartitaanerlu annertunerusumik paasisaqarfigerusukkukkit, Air Greenland-ip oqarasuaatikkut 34 34 34. Marsip aallaqqaataa qinnuteqarfissaq kingulleq eqqaamassavat. Ilinniarneq aggustip aallaqqaataata missaani aallartittarpoq.

  Atorfiit inuttassarsiuunneqartunik neqerooruteqarutta qinnuteqaammik nassiussisinnaavutit nittartakkatsinni www.airgreenland.gl

 • Angalanermi assistentit

  Angalanermi assistentinik -naammassigaangamik Air Greenland-ip angallannermut allaffeqarfiini sulilersussanik- ilinniartitsisarpugut. Angalanermi assistentitut annertuumik akisussaaffilimmik, atituumik suliassaqarfiusumik, pitsaalluinnartumik isumannaallisaanikkullu qaffasissumik inissisimasumik kiffartuussivigisassannik suliffeqalissaatit.

  Suliasssat

  Ilaasunik nammineq isumaginninneq allaffissornikkullu ingerlatsineq, suluusalinnik qulimiguulinnillu angallassinermut atatillugu billitsit, pisattat nassiussallu. Suliat annertunersaat qarasaasiarsornermik tunngaveqarpoq.

  Ilinniagaq

  • Iliniarneq Nuummi septembarip aallaqaataani sap. ak. arfinilinni aallarniutigalugu pikkorissaanermik – ilinniarnerlu nangeqqitsinnagu angusiffiusussamik - aallarnerneqartarpoq.
  • qaammatinik aqqaneq marlunnik sivisussuseqarpoq

  Atuagarsorluni aallarniutitut pikkorissaanerup imarai

  • Suliffeqarfiit Air Greenland Mittarfeqarfiillu ilisimasaqarfigilerneri
  • Mittarfimmi maleruagassiat ilisimalernissaat
  • inniminniinermi qarasaasiakkut sullississutit
  • Oqimaassutsinik oqimaaqatigiissaarinermillu naatsorsuineq
  • Nassatanik ujaasinermi qarasaasiakkut sullississutit
  • Timmisartuni isumannaallisaaneq (Security on Air Side).
  • Nassatat nassiussallu navianaatilinnik imallit
  • ikiueqqaarneq
  • Ikuallatoornermi nalinginnaasumik qamisaasinnaaneq
  • Tunngaviusumik radiokkut attaveqarsinnaaneq
  • Aningaaserineq

  Tamatuma kingorna ilinniartoq mittarfinni, allaffinni, qulimiguulinnut mittarfinni nassiussalerivinnilu suliutigaluni ilinniartinneqalissaaq.

  Ilinniarneq najukkap avataani sulinermik sivikitsumik sivisunerusumilluunniit sungiusarnermik ilaqartoq, aggustip naalernerani soraarummeernermik naggaserneqassaaq.

  Piginnaasat piumasaqaatillu

  • 22-it 30-illu akornanni ukioqassaatit
  • Atuarfimmi pitsaasumik angusaqarsimassaatit -ilinniarnertuunngorsimaguit periarfissatit annerussapput suliffimmissaaq misilittagaqarsimasuussaatit
  • Oqaatsitigut allattariarsornikkullu kalaallit qallunaallu oqaasii piginnaasaqarfigissavatit tuluillu oqaasiinik atuisinnaassallutit
  • Inersimarpaluttumik pissuseqassaatit, takujuminartuussaatit peqqissuullutit nikerartunillu suliffeqarneq akuersaartumik pissuseqarfigissallugu.
  • Kalaallit Nunaanni najugaqartuussaatit Namminersorlutillu Oqartussat ilinniagaqarnersiutisisinnaanermut piumasaqaataat eqquutsissimassallugit.

  Neqeroorutigaagut

  • Ilinniarneq naammassippat Air Greenland-imi atorfinivissinnaanermik periarfissartalimmik ilinnialernissamut isumaqatigiissummik pissarsissaatit.
  • Isumaqatigiinneq naapertorlugu nunap immikkkoortuisa ilaanni aalajangersimasumi, Air Greenland-ip pisariaqartitsinera naapertorlugu, atorfinitsinneqarsinnaavutit.
  • Mittarfinni sulinermi aningaasarsiat allatigullu atugassarititaasut pillugit, Air Greenland-ip HK luftfartillu isumaqatigiissutaat naapertorlugu akissarsiaqartitsisoqassaaq.
  • Najugarisappit avataani sulilissaguit inissannik ilinnuinnaq naammattumik neqeroorfigineqassaatit.
  • Inuttut ilinniakkatigullu ineriartornissamut periarfissinneqassaatit

  Qinnuteqaat qinnuteqarnissamut killiliussaq

  Ilinniarnermut atatillugu suliffissamik uagutsinni qinnuteqarniaruit, atorfiit inuttassarsiuunneqartut marsillattaarsinnaavatit nittartakkatsinni www.airgreenland.gl

  Qinnuteqammut ilanngussassat: soraarummeernermut uppernarsaatit, oqaaseqaatinik pigisaqaruit, kuisinnermullu allagartaq.

  Aammalu inuttut imminut oqaluttuaralutit atuarnerit-, sulinermik misilittagaqaruit-, sunngiffinni sulerisarnerit allallu ilanngullugit.

  Atorfiit inuttassarsiuunneqartunik neqerooruteqarutta qinnuteqaammik nassiussisinnaavutit nittartakkatsinni www.airgreenland.gl qinnuteqarfissaq kingulleq 15. maj.

  Paasissutissat allat

  Paasissutissanik allanik pissarserusukkuit, Air Greenland Training Center oqarasuaatikkut +299 34 34 34 imal. ilinniarnissamut paasissutissat 

 • Assartugalerisoq

  Air Greenlandimi assartugalerisut assigiinngitsorpassuarnik suliassaqarput.

  Suliat ilaatigut makkuupput

  • allakanik nassiussanillu tigooraaneq tunioraanerlu
  • nassiussassanik palletsinut piareersaaneq
  • nassiussanik immikkoortiterineq toqqorsivimmiittuutinillu aqutsineq

  Tamakkiisumik isiginnissinnaaneq suleqatiginnissinnaanerlu suliffimmi pisariaqarluinnartuupput.

  Ilinniarneq

  Ilinniarneq inuutissarsiutitigut ilinniakkatut ingerlanneqartoq ukiunillu pingasunik sivisussuseqartoq, sumiiffimmi atuagarsornermik, Nuummi Saviminilerinermik Ilinniarfimmiinnermik Air Greenland-illu sinerissami mittarfiisa arlaanni nassiussalerivinniluunniit sulinermik sungiusarnermik nikerartitanik immikkoortortaqarpoq.

  Maajip 15-at qinnuteqarfissaavoq kingulleq. Ilinniarneq aggustip aallaqqaataata missaani aallartittarpoq.

  Piginnaasaqarfigisassatit

  • Meeqqat atuarfiannit naammaginartumik angusaqarfiusumik soraarummeersimassaatit inuutissarsiutitigut ilinniarnissamut akuerisaasimassallutit.
  • 17- ileereersimassaatit; suliffimmik paarsilluarsinnaaneq sakkortuumik piumasaqaataammat, sulinermik misilittagaqareersimanissat iluaqutaassaaq.
  • Peqqissuussaatit, takujuminarlutit sullissiumatussuseqarlutillu.

  Ilinnialernissamut akuerisaassaguit pineqaatissinneqarsimannginnerit peqqissutsillu uppernarsarsinnaassavatit. Ilinniartunngorniarlutit misilitsinninni oqaloqatigineqassaatit piginnaasanillu misilerarneqarlutit.

  Air Greenland-ip neqeroorutaa

  Inuutissarsiutitigut ilinniakkanuut maleruagassat naapertorlugit ilinnialernissamut isumaqatigiissummik- naammassiguit assartugalerisutut atorfinivinnissamut periarfissartalimmik- pissarsissaatit. Atorfinivinnermi ilinniagaqaqqinnissamut pikkorissartuarnissamullu periarfissagissaalissaatit.

  Ilinniartitaanernut tamanut makku atuupput

  Kalaallit Nunaanni najugaqartuussaatit Namminersorlutillu Oqartussat ilinniagaqarnersiuteqarnissamut piumasaqaataannik eqquutitsissalluti.

  Paasissutissat allat

  Suliffik ilinniartitaanerlu annertunerusumik paasisaqarfigerusukkukkit, Air Greenland-ip oqarasuaatikkut 34 34 34 imal. job@airgreenland.gl

  Atorfiit inuttassarsiuunneqartunik neqerooruteqarutta qinnuteqaammik nassiussisinnaavutit nittartakkatsinni www.airgreenland.gl

   

 • Nassiussalerinermi assistenti

  Nassiussalerinermi assistentinik- ullormut assigiinngiiaangaatsiartunik suliassaqarnissamut qilanaarsinnaasunik, nammineersinnaassuseqarnermik annertuumik piumassuseqqortunermillu piumasaqaatitaqarfiusumut- ilinniartitsisarpugut.

  Suliassat

  Nassiussalerinermi assistentip suliassarai:

  • Allakkanik nassiussanillu tikisitsisarneq nassiussuisarnerlu
  • Atuisunik sullissineq
  • Timmisartut aallarnissaannut pilersaarusiorneq
  • Timmisartunik tikittunik nalunaarsuineq
  • Qarasaasiaq atorlugu sulianik ingerlatsineq

  Piumasaqaatit: Ulapaarfimmi aamma pitsaasumik kiffartuussisinnaassallutillu suleqatiginnissinnaassuseqassaatit.

  Ilinniarneq

  Nassiussalerinermi assistentinngorniarneq qaammatinik 24-inik sivisussuseqarpoq.

  • modulinut aalajangersimasunik anguniagassartalinnut immikkoortiterlugu aaqqissugaavoq.
  • Suliffimmi ilinniartinneqarnermik tunngaveqarpoq atuagarsornertaqarlunilu
  • Immikkoortortani asigiinngitsuniittarnissamik imaqarpoq piffissanilu sivikitsuni najugaq qimallugu ilinniartoqarsinnaasarpoq.

  Qinnuteqarfissaq: 15. maj. Ilinniarneq septembarip aallaqqaataani aallatissaaq.

  Piginnaasaqarfigisassat piumasaqaatillu

  Kalaallisut, qallunaatut tuluttullu oqalussinnaassaatit oqaatsillu taakku pingasut tamaasa atorlugit allassinnaaguit iluaqutaassaaq.

  Kalaallit Nunaanni najugaqartuussaatit Namminersorlutillu Oqartussat ilinniagaqarnersiutisisinnaanermut piumasaqaataat eqquutsissimassallugit.

  Tamatuma saniatigut

  • Kisitsisitigut piginnaasaqarluartuussaatit
  • Qarasaasiamik atuineq piginnaasaqarfigilersimassavat
  • Atuarnerit naammaginartumik naammassisimassavat – ilinniarnertuunngorsimasut –aamma imal. sulinermik misilittagallit ilinniartuutigerusunneruagut.

  Inuttut piginnaasat

  Aalajangiisinnaassuseqassaatit, eqaatsumik pissuseqassaatit, akisussaassuseqassaatit peqqissuullutillu.

  Neqeroorutigaarput

  • avatangiisini uummaarissuni allanngorartunilu ilinniartitaaneq
  • isumaqatigiissut naapertorlugu atorfinitsitaaneq, naammaginartumik sulereernermi aalajangersumik atorfinitsitaanissamut pitaasumik periarfissiisoq.
  • akissaatigissaarneq mittarfimmilu sulineq naapertorlugu atorfinitsitaaneq.
  • Inuttut ilinniakkatigullu ineriartornissamut periarfissarpassuaqassaatit, ukiullu tallimaniit qulit qaangiunneranni nassiussalerivimmi 
   pisortanngorsinnaanngorlutit ilinnialernissamut periarfissinneqassallutit.

  Paasissutissat allat

  Paasissutissanik allanik pissarserusukkuit, Air Greenland oqarasuaatikkut +299 34 34 34 imal. job@airgreenland.gl

  Atorfiit inuttassarsiuunneqartunik neqerooruteqarutta qinnuteqaammik nassiussisinnaavutit nittartakkatsinni www.airgreenland.gl

   

 • Qaffasinnerusumik ilisimatusarneq (AU)

  Nunani tamalaani niuerneq aamma pilerisaarineq kiisalu aningaasaqarneq aamma pigisanik nalilinnik aqutsineq AU-mi ilinniartunut, ilinniarnermut atatillugu sulinissamik Air Greenlandi neqerooruteqarpoq.

  AU-mi ilinniartutut suliassaqarfiit assigiinngitsut arlallit ilisimaqarfigilissavatit kiisalu annertuumik akisussaaffiliisoq suliffigissallugu.

  Ilinniarnermut atatillugu sulineq ilaatigut makkuninnga imaqarpoq:

  • Allaffissornikkut suliassat
  • Sullitanik sullissineq
  • IT-qarnikkut systeminut atortunik assigiinngitsunik suliaqarneq

  Ilinniarneq

  Qaffasinnerusumik ilisimatusarneq (AU) ukiunik marlunnik sivisussuseqartumik niuernermut tunngasunik ilinniaqqiffiuvoq, ilinniartoq paarlakaattumik ilinniarfimmiillunilu ilinniarnerminut atatillugu sulisassalluni.

  Ilinniakkamik toqqaaneq pissaaq uku aallaavigalugit:

  • Nunani tamalaani niuerneq aamma pilerisaarineq
  • Aningaasaqarneq aamma pigisanik nalilinnik aqutsineq

  Qaffasinnerusumik ilisimatusarneq (AU) immikkut naammassisassatut ilisimatusarneruvoq, taakkununnga marlunnut atuagarsornermut ilinniarnermullu atatillugu sulinermi (ilinniarnermut atatillugu katersorneqartut) tamarmik immikkut 60 ECTS pointit tunniunneqartarlutik, taamaalilluni qaffasinnerusumik ilisimatusarnermi (AU-mi) ukiuni katillugit 120 ECTS pointit tunniunneqartarlutik

  Taamaattumi ilinniarfik ilinniarnermullu atatillugu suliffik imminnut ataqatigiilluarput.

  Nunani tamalaani niuerneq aamma pilerisaarineq

  Ilinniakkami tassani ukiumi siullermi fagit pingitoorani ingerlanneqartartut makkuupput: Tunisaqarnermut pilerisaarusiorneq, suliffeqarfik aamma sulinermi tarnikkut atugassarititat, pilerisaarineq kiisalu inuussutissarsiornermut inatsisit. Ukiup aappaanni fagit pinngitsoorani ingerlanneqartartut tassaapput: Nunat tamalaat akornanni pilerisaarineq aamma misissueqqissaarneq kiisalu Isumaqatigiissuteqarniarneq. Ilinniarneq naammassissutissamik suliaqarnermik inaarneqassaaq.

  Aningaasaqarneq aamma pigisanik nalilinnik aqutsineq

  Ilinniakkami tassani ukioq siullermi fagit pinngitsoorani ingerlanneqartussat makkuupput: Inuussutissarsiornermi aningaasaqarneq, kisitsisit atorlugit nassuiaasiorneq kiisalu suliffeqarfik aamma sulinermi tarnikkut atugassarititat. Ukiup aappaanni fagit pinngitsoorani ingerlanneqartussat tassaapput: Piviusumi aningaasaqarnikkut aqutsineq kiisalu naatsorsuutinik misissueqqissaarneq aamma ukiumoortumik naatsorsuutit. Ilinniarneq naammassissutissamik suliaqarnermik inaarneqassaq.

  Piginnaasaqarfigisassat

  Minnerpaamik inuussutissarsiutigalugu ilisimatusarnertut qaffasitsigisumik akuerineqarnissannut naleqquttumik ilinniagaqarsimassaatit, inersimasunut tunngaviusumik ilinniartitaaneq naleqquttoq (GVU), imaluunniit ilinniarnertuutut ilinniarsimanissaq.

  Aammattaaq ilinnialernissannut akuersissummik pissarsisimassaatit.

  Qinnuteqarnermi immersugassaq Nuummi Niuernermik Ilinniarfimmut saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq imaluunnit najukkanni Majoriami.

  Qinnuteqarnissamut killigititaq paasissutissallu allat

  Malittarisassat atuuttut malillugit ilinniartoq ilinniarnerminut atatillugu sulinermi akissarsiaqassaaq, ilinniarfimmiinnerullu nalaani malittarisassat atuuttut ilinniartoq ilinniarnermusiaqartinneqassalluni, ilinniartoq ilinniarnerminut atatillugu piffissani pineqartuni akissarsiaqanngippat.

  Eqqaamajuk Kingusinnerpaamik qinnuteqarfissaammat 1. marsi, ilinniarnerlu 1 aggusti missaani aallartissammat.

  Paasissutissanik allanik pissarsiniarlutit nittartagaq alakkarteruk www.ninuuk.gl imaluunnit saaffiginnigit Niuernermik ilinniarfimmut oqarasuaat +299 32 30 99

  Atorfiit inuttassarsiuunneqartunik neqerooruteqarutta qinnuteqaammik nassiussisinnaavutit nittartakkatsinni www.airgreenland.gl

 • Cater- aamma kantineassistenti

  Cater- aamma kantineassistentimi ilinniartunut, ilinniarnermut atatillugu sulinermi Air Greenland neqerooruteqarpoq, nerisassiornermut kantinamilu sassaalliutaasartut ilinniarneqartarlutik. Sulinermi pingaaruteqarnerpaat ilagaat nerisassanik katiterineq aamma ilinniakkamut attuumassutilimmik ilinniartinneqarneq.

  Ilinniartitaaneq

  Ilinniagaq ukiut 2 qaammatillu 6. paarlakaattumik ilinniarnermut atatillugu suliffimmik misiliineq Air Greenland allaffeqarfiani Nuummiittumi aamma  atuagarsorneq Inuili Narsami.

  Ilinniartitaanerup aaqqissuussaanerani aallartissutaasarpoq gastronomassistentitut ilinniaqqaarnissaa, tunngaviusumik ilinniarneq avinneqarluni piffissanik marlunnik sap. akunneri 10 ingerlanneqartartumik aamma pigaarnersaanni ilinniarneq sap. akunneri 12 ingerlanneqartarluni, taamaasilluni cater- aamma kantineassistentitut iliniagaq qaammatini arfinilinni ingerlanneqartarluni, sap. akunneri pingasuni atuagarsornermi allagartaq naammassissutitut tiguneqartarpoq.

  Ilinniarnermi ilinniartitsissutigineqartartut tassaasut inuussutissat peqqinnartut aamma nerisassiorneq. Nerisassanik katiterineq pisinnaalissavatit aamma imeruersaatinut tunngasunik ilisimasaqarnerulissaatit. Sullissinermut tunngasumik ilinniartinneqassaatit, suleqatigiinnerullu iluani peqatigiissinnaanermut.

  Ilinniarfinni makkuninnga ilinniassaatit

  • Tuluttoorneq
  • Tuniniaaneq kiffartuussinerlu
  • Ineriartortitsineq aallartitsinerlu
  • Inuussutissalioriaatsit
  • Iggavinni sulineq
  • Akiligassat naatsorsuinerlu
  • Pisiassat pillugit ilisimasassat
  • Suliffigissaarneq
  • Tunisassianik ineriartortitsineq
  • Nerisitsinerni periutsit
  • Nerrivilioriaatsit
  • Nerisitsinerni sanariaaseq najugassallu 

  Suliffimmi

  Cater- aamma kantineassistentimi ilinniartoq ilisimatinneqassaaq iggavimmi atortussanillu aammalu kiffartuussinermut ilisimasaqarnerulernissaq. Ilinniartoq ilinniassavaa suliarilluakkanik naliliisinnaaneq, nioqqutissiassat, piareersaaneq nerisassallu aalajangersimasut sassaalliutigineqartut kantinami. Pingaartumillu ilinniartoq eqqiluisaarluni naliginnaasunik eqqiaasinnaassalluni.

  Pisinnaasat piumasaqaatillu

  Tunngaviusumik ilinniarneq allartinniaraanni, piumasaqaatigineqartut meeqqat atuarfiani naammassinikuusimanissaq, imaluunniit assigusumik tamatuma kingorna ilinniagaqarsimaguit 
  10. klassimiit assingusumilluunniit soraarummeerninni Kalaallisut, Danskisut matimatikkimilu soraarummeernermi minnerpaamik agguaqatigiisillugu E/02 angunikuusimassavat.

  Matumuuna ilinniartuunissamut iluaqutigalugu pisinnaasaqarfigissavatit:

  • Ulapaarfiusuni aaqqissuussillaqqittuussaatit
  • Eqqiluisaarneq
  • Nammineerlutit allallu suleqatigalugit sulisinnaassaatit
  • Piffissamik eqquisinnaanissaq
  • Pitsaassutsit sumininnguanullu tappissuseqarneq
  • Kiffartuusserusunneq
  • Ujartuillaqqinneq

  Qinnuteqarneq

   

  Eqqaamajuk Kingusinnerpaamik qinnuteqarfissaammat 1. marsi, ilinniarnerlu 1 aggusti missaani aallartissammat.

  Qinnuteqarnermi immersugassaq illoqarfigisanni majoriami saaffiginninnikkut piniarneqarsinnaavoq. Paasissutissat allat nittartgaq alakkaruk uani www.inuili.gl

  Atorfiit inuttassarsiuunneqartunik neqerooruteqarutta qinnuteqaammik nassiussisinnaavutit nittartakkatsinni www.airgreenland.gl

 • It-supporteri

  It-systemimut tunngasut allaffissornikkut atorneqartartut tungaatigut ilinniassavatit. Assersuutigalugu oqarasuaatit, qarasaasiaq kopimaskiinallu, ajoquteqalersimappata ujarlerfiginissaannut ilinniassavatit, iluarsaannissaannut aamma it-mi atortut ikkussornissaannut ilinniarneqassallutik. Suliassatit tassaasut ineriartortitseqataaneq aserfallatsaaliuinerlu it- systemimut. Teknikkit nutaajunersaat ilisimaarilluassallugit pisinnaasaqarfigilluarnissallugillu pingaaruteqarpoq.

  Ilinniartitaaneq

  Ilinniarfigisanni it annertuunik ilisimasaqarfigilissavatit, kukkunernut ujarlersinnaalissaatit aamma takusinnaalissavatit systemit ataqatigiissuserfiisa assigiinngissusaat, nutaanik ilaartuisinnaaneq, qarasaasianik aserfallatsaaliuineq aammalu qarasaasiat atassusilersorlugit.

  Ilinniartitaanerup aaqqissuussaanerani aallartissutaasarpoq pingaarnertut nalunaarsuutit aamma attaveqaqatigiinneq ilinniaqqaarnissaa.

  Tunngaviusumik ilinniarnerit marlunnik avinneqartut, siulleq sivisussusia sapaatit akunneri 20, tullianilu ingerlanniagaq ilinniarnerup sinner ingerlanneqartarluni.

  Ilinniagaq ukiuni marlunni qaammatillu arfinilinni sivisussuseqarpoq.

  Ilinniarnissaanut pingaaruteqarpoq uku pisinnaanissaat:

  • It aamma teknik suliarinissaanut kajumissuseqarneq
  • Ilitsersuutit atuakkallu najoqqutassiat tuluttoortut atuarsinnaanissaat
  • Sullissilluarsinnaanissaq, ikiuilluarsinnaanissaq ilitsersuussisinnaanissarlu
  • Pitsaassutsit sumininnguanullu tappissuseqarneq
  • Nammineerlutit allallu suleqatigalugit sulisinnaassaatit

  Suliffimmi

  It-supporteritut sulinerni ajoqutit ujarlernerillu kisimiillutit iluarsaavigisinnaanngilatit –Atuisut nassuiaassinnaassavatit paasitinniarsarisassallugillu suna ajornartorsiutaanersoq, imaluunniit ajornatorsiutit kukkunerillu pinaveersaarteqqinnginnissaannut, nammineq aaqqissinnaalersillugit.

  Ilinniakkap ingerlanerani suliarineqartartut annertuumik ilisimasaqarfiligassatit aamma nalaarsinnaaligassatit ajornartorsiutit arlallit teoriinut kattunneqarneri:

  • Ingerlatsineq aamma it-systeminut aserfallatsaaliuineq
  • Ujarleneq aamma iluarsaassineq it-mut attuumassutilimmik atortunillu
  • Ikkussuinerit ataatsimullu inissiinerit qarasaasianut, programmit assigiinngitsullu it-mut tunngassutillit.
  • Atuisunut ilitsersuussinerit
  • Attavilersuinerit qarasaasianut, printerinut, routerinut serverinullu il. il.
  • Qarasaasiami programmit najoqquttallu inississorneri, pingaarnertut Microsoft programmit.

  Qinnuteqarnissamut piumasaqaatit

  10. klassimiit assingusumilluunniit soraarummeerninni Danskisut matimatikkimilu soraarummeernermi minnerpaamik agguaqatigiisillugu E/02 angunikuusimassavat.

  Tunngaviusumik ilinniarnermi danskisut, matimatikki tuluttullu angusiffigineqarsimassapput E/02 minnerpaamik – tassa imaappoq minnerpaaq taakkunani fagini E/02 pissarsiarineqassasoq tunngaviusumik ilinniarneq aappaanni, tassanngaanniillu pingaarnertut ilinniagaq ingerlaqqiffigineqarsinnaalluni, qaffasissutsit assigiinngitsut aqqusaarneqassallutik.

   Atorfiit inuttassarsiuunneqartunik neqerooruteqarutta qinnuteqaammik nassiussisinnaavutit nittartakkatsinni www.airgreenland.gl