Atorfiit inuttassarsiuussat

Pisariaqartittuaannarpavut kajumissuseqartunik, piginnaassuseqartunik aammalu akisussaassuseqartunik suleqateqarnissarput, nunami silaannakkullu kiffartuussinissamut sullitatsinnut piareersimasunik. Suliffeqarfitsinni isumalluutaasut pingaarutillit ilagivaat sulisut.

Atorfiit inuttassarsiuussat

 

 • Atorfiit inuttassarsiuussat

 • Atorfinnut allatsinneq

Ilinniarfissat

 

Timmisartumi saqisoq, timmisartumik iluarsaasartoq, timmisartortartoq, angallannermi assistenti, nassiussalerinermi assistenti.

Uatsinni ilinniagaqarneq siunissamut ilinniarneruvoq.

 

 • Timmisartortartoq

  Air Greenland-imi timmisartortartut timmisartuussisarnernik attartortitsinermilu timmisartuussinernik aaqqissuussillutillu ingerlatsisarput. Suliffimmi tassani peqqissaarneq timmisartumi inuttaannut allanut annertuumik pingaaruteqarpoq. Najoqqutassat misissugassatullu nalunaarsukkat maleruagassat ulluinnarni sulinermi sakkugineqarput. Timmisartortartuuneq ulloq unnuarlu suliffiummat, ullaakkut arfineq pingasuniit ualikkut sisamat tungaannut sulisarnissat naatsorsuutigissanngilat.

  Ilinniarneq

  • Ilinniarneq ukiup aappaa affaata missaanik sivisussuseqartoq atuagarsornertaqarlunilu timmisartornermik sungiusarnermik immikkoortortaqarpoq
  • Ilinniarneq nunami allami timmisartortartut ilinniarfianni immikkut qinikkami ingerlanneqartarpoq.
  • Ilinniarneq arlalinnik tamarmik immikkut allagartanik assigiinngitsunik uppernarsaasikkanik immikkoortortaqarpoq.
  • Ilinniartitsineq misilitsinnerlu atuagarsornikkut ilinniagassanik, timmisartornikkut- piviusuusaartitsinerlu atorlugu sungiusarnikkut ingerlaneqartarpoq.

  Timmisartortartutut naammassinermi inuussutissarsiutigalugu timmisartuussisinnaanermut akuersissummik pissarsisoqartarpoq, First officer-itut atorfininnermi timmisartumut aalajangersimasumut sungiusarsimanermut tamatumunngalu uppernarsaammik pissarsiviusarluni.

  Piginnaasaqarfigisassat piumasaqaatillu

  • Ilinniarnertuutut soraarummeerninni tuluit oqaasii matematikkilu qaffasissutsimi B-mi minnerpaamik 7 angusimassavat.
  • imaluunniit HF-imi misilitsissutaallutik ilinniartitsissutigineqartuni ataasiakkaani qallunaat tuluillu oqaasii kiisalu matematik qaffasissuseq B-mi immikkut agguaqatigiissillugit minnerpaamik 7 angusimassavat.
  • oqaatsitigut pikkoriffeqassaatit, kalaallit qallunaallu oqaasii illugiimmik atorsinnaanissaat kissaataavoq.
  • Kalaallit Nunaanni najugaqartuussaatit Namminersorlutillu Oqartussat ilinniagaqarnersiutisisinnaanermut piumasaqaataat eqquutsissimassallugit.

  Qinnuteqaat sulerisimaninnullu nalunaarsuiffik qallunaatooq kingusinnerpaamik marsip aallaqaataani tiguneqartussanngorlugit, Kalaallit Illuannut Løvstræde 6, postboks 1042, 1007 København K, nassiutissavatit.

  Qinnuteqaatit akuerineqarpat, ilinniarnerpillu aallartinnerani 35-illu sinnernagit ukioqaruit, tamatuma kingorna

  • Poqissutsimut, eqqarsartaatsip timillu ataatsimoortillugit atorsinnaanerannut kiisalu tarnip pissusaanut tunngasunik angusiffiusumilllu misilitsissaasit.
  • Misilitsinninnut atatillugu inuussutisssarsiutigalugu timmisartorsinnaanermut timmisartullu ingerllannerani atortunik atuisinnaanermut, nakorsap naammaginartumik uppernarsaasersimassavaatit.

  Neqeroorutigaarput

  Ilinniarnerit naammassigukku Air Greenland-ilu tamatuma nalaani timmisartortartunik amigaateqarpat, First Officer-itut atorfinissinnaavutit.

  Air Greenland-ip timmisartuutai assigiinngitsut immikkut ilisimasaqarfigilerniarlugit ilinniaqqissinnaanermut pikkorissaqqittarnissamullu periarfissagissaarputit

  First Officer-itut misilittagaqarlualeruit Commander-imut ingerlaqqissinnaavutit.

  Paasissutissat allat

  Air Greenlands Flyveafdeling oqarasuaatikkut attavigiuk +299 34 34 34 imal. ilinniarnissamut paasissutissat takukkit

 • Timmisartumi saqisoq

  Air Greenlandimit timmisartuni saqisutut sulisut tassa ilaasut pitsaanerpaamik kiffartuunnissaat aammalu timmisartumik ingerlaarnermi isumanaatsuunissaq akisussaafigaatit.

  Taamaammat ilaasut ataasiakkaat akuersorlugillu naleqquttumik sullinnissaannut nalequssarsinnaaneq annertuumik pingaaruteqarpoq. Tassungalu ilutigitillugu aamma qulakkiigassaraat timmisartumi ilaasut isumannaatsuunissaat aammalu timmisartorneq tamaat toqqissisimanissaat.

  Atlantikoq qulaallugu timmisartuussivinni aamma nunatta iluani timmisartuussiviit ilaanni nerisassanik imeruersaaritinillu sassaalliisoqartarpoq, kiisalu Atlantikoq qulaallugu ingerlaarnermi akitsussigaanngitsunik tuniniaaneq ingerlanneqartarluni.

  Timmisartuni saqisut maannakkorpiaq angerlarsimaffeqarfigalugiit aallaavigaat illoqarfiit uku: Nuuk, Ilulissat aamma København.

  Ilinniarnermut tunngasoq:

  Tunngaviusumik ilinniartitaaneq pikkorissarluni atuagarsorneruvoq Kalaallit Nunaanni sap. ak. pingasunik Københavnimilu sap.ak. sisamanik sivisussusilik. Pikkorissarneq angusiffigalugu naammassineqarpat timmisartumi saqisutut (Cabin Crew Member) ilinniarnerup naammassinissaata tungaanut ikorfartuisumit nakkutigineqarluni timminerit aallatissapput.

  Malugeqquneqarpoq ilinniarnermi atuakkat amerlanersaat tuluttuujummata.

  Ilinniarnermi ilaatigut makku pikkorissarfigineqartarput:

  • Ilaasunik pitsaanerpaamik kiffartuussilluni sullissinissamut najoqqutassat, suleriutsit assigiinngitsut, il.il.
  • Ikuallattoqalerpat/putsumilluunniit malussartoqarnerani iliuusissat sungiusarneri
  • Annaassiniarnissamut sungiusarnerit
  • Nakorsaatinut tunngasut ikiueqqaarnerlu
  • Ilaasunik qanoq sullissinissaq
  • Attaveqariaatsit
  • Ileqqorissaarneq aamma akisussaaffiit
  • Sulisut sulinissaannik aqutsineq
  • Nassatat ulorianartut
  • Silaannakkut angallassinermut atatillugu sillimanissamut tunngasut

  Ilinniarnerup nalaani akissarsiaqarneq atorneqanngilaq, ilaatigulli ullormusiaqartoqartarpoq.

  Piginnaasaqarfigisassatit:

  Inuttut isikkuminarlutillu takujuminartuussaatit. Inussiarnersuullutit saaffigiumiarlutillu isumassuerusussuseqarlutillu. Eqaatsumik suleriuseqarlutit, qujungulaartuullutit quujanarsinnaasunullu qanillutit ammasuullutit inunnillu soqutigisaqartuullutit.

  Taakku saniatigut ulaperuluffinni paatsiveerutiasuunak eqqissisimasumik pissuseqassaatit, suliallu assigiinngitsut ataatsikkut ingerlassinnaallugit. Aamma ullup unnualluunniit qanoq ilinera apeqqutaatinnagu sulisarnissaq piareersimaffigissavat.

  Inunnik kiffartuussinermik sulinermit misilittagaqaruit iluassaaq, soorlu napparsimasunik paarsisutut, napparsimasunik paarsisumut ikiortitut, peqqissaasutut, akunnittarfinni neriniartarfinniluunniit sulisutut, angallannermik ingerlatsisuni sulisutut il.il.

  Oqaatsitigut piginnaasassat:

  Kalaallit Nunaanni sulisut kalaallisut, qallunaatut tuluttullu oqalussinnaallutillu paasisinnaassapput.

  Københavnimit aallaveqarluni sulisut qallunaatut, tuluttullu oqalussinnaallutillu paasinnaassapput, ajornanngippallu kalaallisut nunanilu avannarlerni oqaatsit aamma atorsinnaassallugit.

  Piumasaqaatit allat makkuupput:

  • Qinnuteqarfimmi 18-nik ukioqalereersimaneq – saqisutut uppernarsaammik tunniussinermi oqartussanit piumasaqaataavoq, tassa timmiartumi sulilersinnani pigeqqaagassaq uppernarsaat.

  Maluginiagassat: 18-ileereersimasut piumaneqarnerupput inersimasutullu pissuseqarneq misilittagaqarnerlu pingaartinneqarlutik.

  • Atuarfimmi imaluunniit allatut ilinniagaqarnermik naammassinnissimaneq
  • Nalinginnaasumik tappissuseqarneq (isaruaqarneq/kontaktlinseqarneq akuerisaapput)
  • Inuttut tarnikkukku peqqissuuneq (timmisartortartut nakorsaannit uppernarsarneqassaaq)
  • Minnerpaamik 200 meterinik nalussinnaaneq (ilinniarnerup nalaani misilitsittoqassaaq)
  • Pillagaasimannginnermut uppernarsaat
  • 160 cm-nit sinnerlugit angissuseqarneq tassungalu naleqquttumik oqimaassuseqarneq
  • IT-mut tunngasunik ilisimasaqarneq

  Paasissutissat annertunerusut:

  Atorfimmut aamma ilinniarnermut tunngasunik paasisaqarnerunissaq kissaatigigukku uunga paasiniaasinnaavutit: Air Greenland Training Center, oqar. +299 34 34 34 imaluunniit ilinniarnissamut paasissutissat takukkit.

  Qinnuteqarnissamut killiliussaqanngilaq, upernaakkulli ilinniartut nutaat aallartinneqartarnerat nalinginnaavoq.

 • Timmisartunik iluarsaasartoq

  Air Greenland-imi timmisartunik iluarsaasartutut ilinniarsinnaavutit. Suliffik pissanganartuuvoq periarfissarpassualik tamatigoortunillu suliassaqarfiusoq.

  Timmisartunik iluarsaasartup suliarisartagai makkuupput:

  -nakkutilliinermut atatillugu aalajangersariikkanik misissuineq 
  -pitsaaliiniarnermut atatillugu aserfallatsaaliineq
  -ajoqutinik ujarlerneq iluarsaanerlu
  -timmisartup atortuinik taarsersuineq
  -suluusalinni qulimiguulinnilu nakkutilliimermut atortunik elektroniskiusunik nalinginnaasunillu misileraaneq

  Sulisunik sulianillu isumannaallisaanerup pingaarnerpaatut inissisimaffiani avatangiiseqarluni timmisartuni suluusalinni qulimiguulinnilu suliat ingerlanneqartarput. Suliassat annertunersaat timmisartunut inissiisarfimmi suliarineqartarput piareersarnerilli nakkutilliinerillu annikitsut silamissaaq suliarineqartarput. Piffissat suliffigisat nikerartuupput.

  Ilinniarneq

  Ilinniarneq ukiunik sisamanik qaammatinillu tallimanik  sivisussuseqartoq Air Greenland-imi sulinermik sungiusarnermik Hvidovre-imilu TEC -mi atuagarsornermik immikkoortortaqarpoq.

  Sivisunerpaamik sapaatip akunnera Nuummi aallarniutaasumik pikkorissaasoqassaaq. Tamatuma kingorna tunngaviusumik ilinniarnerup immikkoortua siulleq sapaatip akunnerinik aqqaneq marlunnik sivisussusilik TEC-mi aallartissaaq.

  Ilinniarnerup ingerlanerani sisamariarluni sapaatip akunnerini 15-, 15-, 20 kiisalu 10 ini ilinniarnerup atuagarsornertaa ingerlanneqassaaq. Atuagarsornerit tamarmik soraarummeernermik naggaserneqartarput.  

  TEC-mi ilaatigut makku atuartitsissutigineqassapput:

  • Fagit tunngaviusut ilaatigut qallunaat tuluillu oqaasii atortussanillu ilinniarneq.
  • Immikkoortut ilaanni ilinniartitsissutit ilaatigut timmisartup                  assakaasuinik motoriinillu suliaqarneq.
  • Immikkut ilisimasaqarfiusussat ilaatigut VHF atorlugu oqarasuaatikkut attaveqarneq kallerup inneranut qarasaasiakkullu aqutsissutinut tunngasut.

  Sulinermik sungiusarnerit, timmisartunut inissiisarfinni, timmisartut atortuinut-, motoorinut-,elektronik-imut tunngasunut iluarsaavinni saviminilerivimmilu sulisunit piginnaasaqarluartunit aqunneqartut, ingerlanneqassapput. 

  Piginnaasaqarfigisassatit

  • Ilinniarnertuutut naammaginartumik angusaqarsimassaatit
  • imal. TEC-mi tunngaviusumik ilinniarneq namminersuutigalugu naammassisimassavat.
  • Isumannaallisaanermut tunngatillugu mittarfinniissinnaanermut ilaatigut politiinit akuerineqarsinnaassaatit

  Ilinniartunngorsinnaassaguit qinnuteqaat kommunimi ilinniagaqarnissamut siunnersuisarfimmit/Piareersarfimmit imal. Sunngu-mit pissarsiassaq immersorlugu kingusinnerpaamik marsip aallaqqaataani nassiutissavat. Immersukkat kommunimi ilinniagaqarnissamut siunnersuisarfimmut/Piareersarfimmut nassiutissavat tunniulluguluunniit.

  Piumasaqaatit eqquutsikkukkit ilinnialernissamut piukkunnaateqarnerit paasiniarlugu Air Greenlandip aaqqissugaanik immikkut misilitsissaatit.

  Ilinniartitaanernut tamanut makku atuupput:

  Kalaallit Nunaanni najugaqartuussaatit Namminersorlutillu Oqartussat ilinniagaqarnersiuteqarnissamut piumasaqaataannik eqquutitsissallutit

  Paasissutissat allat

  Suliffik ilinniartitaanerlu annertunerusumik paasisaqarfigerusukkukkit, Air Greenland-ip ilinniartitsinermut immikkoortortaqarfianut oqarasuaatikkut 34 34 34 imal. ilinniarnissamut paasissutissat takukkit.

  Marsip aallaqqaataa qinnuteqarfissaq kingulleq eqqaamassavat. Ilinniarneq aggustip aallaqqaataata missaani aallartittarpoq.

 • Angalanermi assistentit

  Angalanermi assistentinik -naammassigaangamik Air Greenland-ip angallannermut allaffeqarfiini sulilersussanik- ilinniartitsisarpugut. Angalanermi assistentitut annertuumik akisussaaffilimmik, atituumik suliassaqarfiusumik, pitsaalluinnartumik isumannaallisaanikkullu qaffasissumik inissisimasumik kiffartuussivigisassannik suliffeqalissaatit.

  Suliassat

  Ilaasunik nammineq isumaginninneq allaffissornikkullu ingerlatsineq, suluusalinnik qulimiguulinnillu angallassinermut atatillugu billitsit, pisattat nassiussallu. Suliat annertunersaat qarasaasiarsornermik tunngaveqarpoq.

  Ilinniagaq

  • Iliniarneq Nuummi septembarip aallaqaataani sap. ak. arfinilinni aallarniutigalugu pikkorissaanermik –ilinniarnerlu nangeqqitsinnagu angusiffiusussamik- aallarnerneqartarpoq.
  • qaammatinik aqqaneq marlunnik sivisussuseqarpoq

  Atuagarsorluni aallarniutitut pikkorissaanerup imarai

  • Suliffeqarfiit Air Greenland Mittarfeqarfiillu ilisimasaqarfigilerneri
  • Mittarfimmi maleruagassiat ilisimalernissaat
  • inniminniinermi qarasaasiakkut sullississutit
  • Oqimaassutsinik oqimaaqatigiissaarinermillu naatsorsuineq
  • Nassatanik ujaasinermi qarasaasiakkut sullississutit
  • Timmisartuni isumannaallisaaneq (Security on Air Side).
  • Nassatat nassiussallu navianaatilinnik imallit
  • ikiueqqaarneq
  • Ikuallatoornermi nalinginnaasumik qamisaasinnaaneq
  • Tunngaviusumik radiokkut attaveqarsinnaaneq
  • Aningaaserineq

  Tamatuma kingorna ilinniartoq mittarfinni, allaffinni, qulimiguulinnut mittarfinni nassiussalerivinnilu suliutigaluni ilinniartinneqalissaaq.

  Ilinniarneq najukkap avataani sulinermik sivikitsumik sivisunerusumilluunniit sungiusarnermik ilaqartoq, aggustip naalernerani soraarummeernermik naggaserneqassaaq.

  Piginnaasat piumasaqaatillu

  • 22-it 30-illu akornanni ukioqassaatit
  • Atuarfimmi pitsaasumik angusaqarsimassaatit -ilinniarnertuunngorsimaguit periarfissatit annerussapput suliffimmissaaq misilittagaqarsimasuussaatit
  • Oqaatsitigut allattariarsornikkullu kalaallit qallunaallu oqaasii piginnaasaqarfigissavatit tuluillu oqaasiinik atuisinnaassallutit
  • Inersimarpaluttumik pissuseqassaatit, takujuminartuussaatit peqqissuullutit nikerartunillu suliffeqarneq akuersaartumik pissuseqarfigissallugu.
  • Kalaallit Nunaanni najugaqartuussaatit Namminersorlutillu Oqartussat ilinniagaqarnersiutisisinnaanermut piumasaqaataat eqquutsissimassallugit.

  Neqeroorutigaagut

  • Ilinniarneq naammassippat Air Greenland-imi atorfinivissinnaanermik periarfissartalimmik ilinnialernissamut isumaqatigiissummik pissarsissaatit.
  • Isumaqatigiinneq naapertorlugu nunap immikkkoortuisa ilaanni aalajangersimasumi, Air Greenland-ip pisariaqartitsinera naapertorlugu, atorfinitsinneqarsinnaavutit.
  • Mittarfinni sulinermi aningaasarsiat allatigullu atugassarititaasut pillugit, Air Greenland-ip HK luftfartillu isumaqatigiissutaat naapertorlugu akissarsiaqartitsisoqassaaq.
  • Najugarisappit avataani sulilissaguit inissannik ilinnuinnaq naammattumik neqeroorfigineqassaatit.
  • Inuttut ilinniakkatigullu ineriartornissamut periarfissinneqassaatit

  Qinnuteqaat qinnuteqarnissamullu killiliussaq

  Inuttut imminut oqaluttuaralutit atuarnerit-, sulinermik misilittagaqaruit-, sunngiffinni sulerisarnerit allallu ilanngullugit- qinnuteqaammik qarasaasiakkut: atc@airgreenland.gl – imal. fax-ikkut +299 32 08 98 nassitsigit.

  Allakkatigut nalinginnaasutigut qinnuteqarfissaq: Air Greenland A/S, Uddannelsesafdelingen, Postboks 1012, 3900 Nuuk, Grønland.

  Qinnuteqammut ilanngussassat: soraarummeernermut uppernarsaatit, oqaaseqaatinik pigisaqaruit, kuisinnermullu allagartaq.

  Qinnuteqarfissaq kingulleq: 15. maj.


  Paasissutissat allat

  Paasissutissanik allanik pissarserusukkuit, Air Greenland Training Center oqarasuaatikkut +299 34 34 34 imal. ilinniarnissamut paasissutissat takukkit.

 • Assartugalerisoq

  Air Greenlandimi nassiussalerisut assigiinngitsorpassuarnik suliassaqarput.

  Suliat ilaatigut makkuupput:

  • allakanik nassiussanillu tigooraaneq tunioraanerlu
  • nassiussassanik palletsinut piareersaaneq
  • nassiussanik immikkoortiterineq toqqorsivimmiittuutinillu aqutsineq

  Tamakkiisumik isiginnissinnaaneq suleqatiginnissinnaanerlu suliffimmi pisariaqarluinnartuupput.

  Ilinniarneq 

  Ilinniarneq inuutissarsiutitigut ilinniakkatut ingerlanneqartoq ukiunillu pingasunik sivisussuseqartoq, sumiiffimmi atuagarsornermik, Nuummi Saviminilerinermik Ilinniarfimmiinnermik Air Greenland-illu sinerissami mittarfiisa arlaanni nassiussalerivinniluunniit sulinermik sungiusarnermik nikerartitanik immikkoortortaqarpoq.

  Maajip 15-at qinnuteqarfissaavoq kingulleq. Ilinniarneq aggustip aallaqqaataata missaani aallartittarpoq.

  Piginnaasaqarfigisassatit

  • Meeqqat atuarfiannit naammaginartumik angusaqarfiusumik soraarummeersimassaatit inuutissarsiutitigut ilinniarnissamut akuerisaasimassallutit.
  • 17- ileereersimassaatit; suliffimmik paarsilluarsinnaaneq sakkortuumik piumaqaqaataammat, sulinermik misilittagaqareersimanissat iluaqutaassaaq.

  Peqqissuussaatit, takujuminarlutit sullissiumatussuseqarlutillu.

  Ilinnialernissamut akuerisaassaguit pineqaatissinneqarsimannginnerit peqqissutsillu uppernarsarsinnaassavatit. Ilinniartunngorniarlutit misilitsinninni oqaloqatigineqassaatit piginnaasanillu misilerarneqarlutit.

  Air Greenland-ip neqeroorutaa 

  Inuutissarsiutitigut ilinniakkanuut maleruagassat naapertorlugit ilinnialernissamut isumaqatigiissummik- naammassiguit assartugalerisutut atorfinivinnissamut periarfissartalimmik- pissarsissaatit. Atorfinivinnermi ilinniagaqaqqinnissamut pikkorissartuarnissamullu periarfissagissaalissaatit.

  Ilinniartitaanernut tamanut makku atuupput:

  Kalaallit Nunaanni najugaqartuussaatit Namminersorlutillu Oqartussat ilinniagaqarnersiuteqarnissamut piumasaqaataannik eqquutitsissalluti.

  Paasissutissat allat
  Suliffik ilinniartitaanerlu annertunerusumik paasisaqarfigerusukkukkit, Air Greenland-ip ilinniartitsinermut immikkoortortaqarfianut oqarasuaatikkut 34 34 34 imal. ilinniarnissamut paasissutissat takukkit.

 • Nassiussalerinermi assistenti

  Nassiussalerinermi assistentinik- ullormut assigiinngiiaangaatsiartunik suliassaqarnissamut qilanaarsinnaasunik, nammineersinnaassuseqarnermik annertuumik piumassuseqqortunermillu piumasaqaatitaqarfiusumut- ilinniartitsisarpugut.

  Suliassat

  Nassiussalerinermi assistentip suliassarai:

  • Allakkanik nassiussanillu tikisitsisarneq nassiussuisarnerlu
  • Atuisunik sullissineq
  • Timmisartut aallarnissaannut pilersaarusiorneq
  • Timmisartunik tikittunik nalunaarsuineq
  • Qarasaasiaq atorlugu sulianik ingerlatsineq

  Piumasaqaatit: Ulapaarfimmi aamma pitsaasumik kiffartuussisinnaassallutillu suleqatiginnissinnaassuseqassaatit.

  Ilinniarneq

  Nassiussalerinermi assistentinngorniarneq qaammatinik 24-inik sivisussuseqarpoq.

  • modulinut aalajangersimasunik anguniagassartalinnut immikkoortiterlugu aaqqissugaavoq.
  • Suliffimmi ilinniartinneqarnermik tunngaveqarpoq atuagarsornertaqarlunilu
  • Immikkoortortani asigiinngitsuniittarnissamik imaqarpoq piffissanilu sivikitsuni najugaq qimallugu ilinniartoqarsinnaasarpoq.

  Qinnuteqarfissaq: 15. maj. Ilinniarneq septembarip aallaqqaataani aallatissaaq.

  Piginnaasaqarfigisassat piumasaqaatillu

  Kalaallisut, qallunaatut tuluttullu oqalussinnaassaatit oqaatsillu taakku pingasut tamaasa atorlugit allassinnaaguit iluaqutaassaaq.

  Kalaallit Nunaanni najugaqartuussaatit Namminersorlutillu Oqartussat ilinniagaqarnersiutisisinnaanermut piumasaqaataat eqquutsissimassallugit.

  Tamatuma saniatigut

  • Kisitsisitigut piginnaasaqarluartuussaatit
  • Qarasaasiamik atuineq piginnaasaqarfigilersimassavat
  • Atuarnerit naammaginartumik naammassisimassavat – ilinniarnertuunngorsimasut –aamma imal. sulinermik misilittagallit ilinniartuutigerusunneruagut.

  Inuttut piginnaasat

  aalajangiisinnaassuseqassaatit, eqaatsumik pissuseqassaatit, akisussaassuseqassaatit peqqissuullutillu.

  Neqeroorutigaarput:

  • avatangiisini uummaarissuni allanngorartunilu ilinniartitaaneq
  • isumaqatigiissut naapertorlugu atorfinitsitaaneq, naammaginartumik sulereernermi aalajangersumik atorfinitsitaanissamut pitaasumik periarfissiisoq.
  • akissaatigissaarneq mittarfimmilu sulineq naapertorlugu atorfinitsitaaneq.
  • Inuttut ilinniakkatigullu ineriartornissamut periarfissarpassuaqassaatit, ukiullu tallimaniit qulit qaangiunneranni nassiussalerivimmi pisortanngorsinnaanngorlutit ilinnialernissamut periarfissinneqassallutit.

  Paasissutissat allat

  Paasissutissanik allanik pissarserusukkuit, Air Greenland Training Center oqarasuaatikkut +299 34 34 34 imal. ilinniarnissamut paasissutissat takukkit.