Air Greenlandimi ukioq ulapaarfiusoq

Ukioq 2015-i Air Greenlandimut rekortiliiffiuvoq, naatsorsuutigineqarporlu ilaasut nunaqavissut aamma avataaneersullu 2016-imi timmisartukkut angalanerussasut.

Suliffeqarfissuup Air Greenlandip 2015-imi ukiumoortumik angusai 90,4 mio. kr.-iupput, taakkulu naatsorsuutigineqartunit 15 mio. kr.-nik amerlanerupput. Angusat taama pitsaatiginerannut pingaarnertut pissutaavoq takornarialerinikkut sulianik aallussilluni suliaqarsimaneq.

”Timmisartuutileqatigiiffimmut ukioq 2015-i rekortiliiffiuvoq, taama amerlatigisunik ilaasunik angallassisimanngisaannarpugut. Takornarialerinikkut suliavut annertusisimavagut, pingaarnertumik suliffeqarfissuaq tamakkerlugu ataatsimoortumik neqeroorutit aqqutigalugit, tamannalu niuerfimmi ilassilluarneqarsimavoq”, siulersuisuni siulittaasoq Søren Lennert Mortensen oqaluttuarpoq.

Takornarialerinikkut siuariartorneq suliffeqarfiit piginneqatigiiffiutigisat aningaasaqarnikkut ingerlanneranni aamma takuneqarsinnaavoq, Hotel Arctic aamma Nunatta Angalatitsivia naatsorsuutinik rekortiliiffiusunik angusaqarmata. Ingerlatseqatigiiffiit marluullutik tuniniaanikkut annertusaanermik siunnerfeqarlutik suliaqarsimapput, takornariaqarnikkullu siuariartorneq misigalugu.

Akikilliinerit arlaqarnerusut aamma kiffartuussineq pitsanngoriaateqarfiusoq
Aammattaaq kiffartuussinikkut qaffasissutsip pitsanngorsarneqarnera ingerlaavartumik suliarineqarpoq, atuisullu pisariaqartitaat tunniussinnaajumallugu 2016-imi angallaffiunerpaami suliffeqarfiup ulluinnarni oqarasuaatikkut sullissinera sivitsorneqassaaq aamma sapaatip akunnerisa naanerini oqarasuaatikkut sullissinerit ammaanneqassallutik. Ineriariartortitsinieq tunisassiatigut aamma pivoq:

”2015-imi aamma Kalaallit Nunaata iluani tunisassiaq nutaaq Takuss atuutilersipparput, taanna tassaalluni bilitsit akikitsunngorlugit ukiup ingerlanerani ataavartumik tuniniarneqartoq. Najukkami niuerfipput unammillernarpoq, ilaasut pingaartumik avinngarusimasumiittut ikileriaateqarlutik, taamaakkaluartorli Kalaallit Nunaata iluani tunisassiaq nutaaq taanna najukkami niuerfimmit ilassilluarneqarpoq,  taassumalu pisiarineqarsinnaanera nittartagarput aqqutigalugu 2016-imi aamma ajornannginnerulissaaq. 

Air Greenlandip meeqqat inuussuttullu tapersersorusuppai, tamannalu tunngavigalugu angalaqatigiiaanut tunisassiaq nutaaq timersortartunut peqatigiiffinnullu naatsorsuussaq atuutilersinneqarluni. Tunisassiap peqatigiiffiit nunami tamarmeersut naapeqatigiinnissaannut periarfissagissaarnerulersippai, soorlu tamanna nunani allani ilisimaneqartoq”, Søren Lennert Mortensen oqaluttuarpoq.

Suliffeqarfiup iluani ileqqunik aallussineq
Air Greenlandimissaaq whistleblowerimik aaqqiissutip atuutilersinnissaanik suliaq pingaartillugu siulersuisut ukioq kingulleq aallartippaatat. Tamanna pitsaasumik aqutsinissami najoqqutassani nalinginnaasumik innersuussutaavoq, suliffeqarfiup ersarissuunissaanik sulinermut atorneqarsinnaalluni, aamma peqquserlunnermik, ileqqorlunnermik qanigisanillu iluaqusersuinissamut akiuisuulluni.

”Suliffeqarfittut nutaaliaasutut tamanna ingerlatissallugu pissusissamisuuginnarpoq, aamama danskit nunanilu allani suliffeqarfinni whistleblowereqarnerup atuutilersinneqartarnera ataavartumik ingerlanneqarpoq. Ilutigitilluguttaaq misigivarput aaqqiissut tamanna suliariumannittussarsiuussisarnerni assigiinngitsuni akulikinnerusumik kissaatigineqartalersoq, taamaattumik aamma suliffeqarfissuup unammillersinnaassusianut suliniut pingaaruteqarpoq. Taamaattumik suliassaqarfik taanna Air Greenlandimi siulersuisut pingaartilluinnarsimavaat”, Søren Lennert Mortensen oqarpoq.

Whistleblowereqarnerup atuutilersinneqarnissaa 2016-imi kvartalit pingajuanni pissasoq naatsorsuutigineqarpoq.

Isumannaallisaanikkut sulinerup iluani siorngiilluni sulinissaq anguniarlugu ukiuni siuliini siulersuisut immikkut aallussisimapput, suliassaqarfiullu iluani ilisimaneqartoq siunnersuisarfik Baines Simmons 2015-imi Air Greenlandimi sillimaniarnikkut suleriaatsimik misissuivoq.  

”Air Greenlandi tassaarusuppoq nunarsuaq tamakkerlugu timmisartuutileqatigiiffinni sillimaniarnikkut suleriaaseqarnermi siuarsimanerpaat ilaat. Sillimaniarnikkut nalunaarusiortarnikkullu siorngiilluni suleriaaseqarnissaq anguniarlugu suliaq 2015-imi aallartinneqarpoq, taannalu pisortat piumasaqaataat qaangerlugit suliarineqarpoq”, Søren Lennert Mortensen oqaluttuarpoq.

Aningaasalersueriaatsimik pissusissamisuulersitsineq – iluanaarutit 274 mio. kr.-t
Aammattaaq ataatsimeersuarnermi akuersissutigineqarpoq Air Greenlandip piginnittuinut pingasunut 274 mio. kr.-nik agguagarsititsinissaq: Namminersorlutik Oqartussat, SAS aamma Danskit naalagaaffiat. Piffissami sivitsortumi Air Greenlandi aningaasaateqarpallaarsimavoq, agguagarsititsinerlu aqqutigalugu suliffeqarfiup aningaasalersueriaasia pissusissamisut ingerlalersinneqarpoq.

”Agguagarsititsineq sioqqullugu akiliisinnaassutsip pitsaasuunissaata qulakkeernissaa siulersuisut qulakkeerniarsimavaat, aammalu siunissami angallannikkut aaqqiinissap kingunerisaanik timmisartuutinik allanngortitereriataartoqarnissaanut atatillugu aningaasaqarnikkut sanngisuumik inissisimanissaq anguniarsimallugu. Tamanna suliffeqarfiup siunissaq ungasinnerusoq isigalugu aningaasatigut missingersuusiorneratigut, aarlerinaatinik misissueqqissaarnikkut aamma suliffeqarfiup aningaasalersueriaasiata avataaneersunit missueqqissaarfigineqarneratigut suliaraarput. Agguagarsititsineq una aqqutigalugu aningaasalersueriaaseq pissusissamisut ingerlalersinneqassaaq, siulersuisunilu nuannaarutigaarput pisoq manna suliffeqarfiup qaangermagu”, Søren Lennert Mortensen naggasiivoq.

Siulersuisut initsiternerat
Ataatsimeersuarnerup kingorna siulersuisut ima inissititerput:
-      Siulittaasoq Søren Lennert Mortensen, Namminersorlutik Oqartussanit toqqagaq
-      Siulittaasoq tullia Henrik Steinbacher, sulisunit toqqagaq

Siulersuisuni ilaasortat allat
-      Bodil Marie Damgaard, Namminersorlutik Oqartussanit toqqagaq
-      Bjarne Eklund, Danskit naalaagaaffiat
-      Claus Holstein, Danskit naalagaaffiat
-      Leif Rasmussen, SAS
-      Jan Torberger, SAS
-      Karl Andreassen, sulisunit toqqagaq
-      Jon Wilche, sulisunit toqqagaq

Nutaarsiassaatitsinnik pisartagaqalerit

Air Greenlandimiillu neqeroorutitsialannik aamma paasissutissanik pitsaasunik nassinneqartunut siullernut akuulerlutit.

Ilanngugit