Super King Air

Issiaviit: 8
Sukkassusaa nal.ak.-nut km-it: 480
Ingerlaarfigisinnaasaa qutsinnerpaaq m-it: 10.670
Qangattalernermini oqimaannerpaaffigisinnaasai kg-ut: 5.700
Isorartunerpaamik ingerlasinnaavoq km-it: 2.400
Takissusaa m-it: 13.40
Suluusaasa takissusaat isuiniit isuinut m-it: 16,60
Motoorii: Pratt & Whitney marluk
Motoorit nukittussusaat Hk: 1.700

Pigineqarpoq: Ataaseq