Nassatat

Air Greenlandimut ilaallutit timmisartussaguit tamatigut nassatat 20 kg.-t aamma nassatat tigummiaannakkat 8 kg.-t akimut ilaatinneqartarput. Nassatat pillugit maleruagassat matuma kinguliani atuarsinnaavatit.

Nassatat tunniunneqartut

Tunniussassanik nassataqaruit akikinnermilu angalallutit, Takuss, Standard imlt. Standard Flex atorlugit, taava tunniussassanik 20 kg-p tungaanut nassataqarsinnaavutit, tigummiaannakkamillu ataatsimik 8 kg-p tungaanut oqimaassusilimmik nassataqarsinnaavutit. Akisunermut ilaallutit angalaguit, Premium imlt. Premium Flexi, tunniussassatit 30 kg-p tungaanut oqimaatsigisinnaassapput, nassatallu tigummiaannakkat marluusinnaallutik katillugit annerpaamik 8 kg-mik oqimaassuseqarlutik.

 Angerlarsimaffimmut qimatassatit » allattorsimaffiat takuuk 

  Standard klasse Premium klasse


Inersimasoq

Tunniussat 20 kg.-t + nassataq tigumiaannagaq 8 kg.-t tikillugit oqimaassusilik ataaseq.

Tunniussat 30 kg.-t + nassataq tigumiaannagaq 8 kg.-t tikillugit oqimaassusilik ataaseq.


Meeqqat 2-12-it akornanni ukiullit
Tunniussat 20 kg.-t + nassataq tigumiaannagaq 8 kg.-t tikillugit oqimaassusilik ataaseq.

Tunniussat 30 kg.-t + nassataq tigumiaannagaq 8 kg.-t tikillugit oqimaassusilik ataaseq.


Naalungiarsuit marluk inorlugit ukiullit
10 kg. + aneerussivik patitittagaq angis.: 110 x 25 x 25 cm-it Ajornarpoq – tunniussat meeqqanut malittarisassat assigaat.


Nassatanik sinniinerit

Sulisut usilersuisartut 30 kg-t sinnerlugit kivitseqqusaanngillat. 30 kg-t sinnerlugit nassataqaruit, nassatatit marlunngorlugit amerlanerusunngorlugilluunniit agguaqqullugit qinnuigaatsigit. Nassatatit oqimaappallaarpata, isorartussutsimut ataatsimut kg-mut akiliisinneqassaatit. Nassatanik sinniinermut akitsuummut isorartussuseq apeqqutaassaaq. Tassunga taarsiullugu nassatat sinniissutaasut nassiussatut, allatut killiligaasutut nassiunneqarsinnaapput.

Nassatat sinniinerit akii uani takusinnaavatit

Nassatanut sinniissutaasut 75 kg-t qaangerlugit oqimaassuseqassappata, siumoortumik piffissaalluarallartillugulu Sullitanut kiffartuusivimmut immersogassaq immersoruk, tamanna pissappat timmisartup iluani issiavinnik piiaasussaagatta. Kg-t, annertussusaat angissusiilu ilisimatitsissutigineqassapput.

Nassataqarnerunissaq pisariaqartippiuk – onlinekkut inniminniiaarit 30%-illu tungaanut sipaaruteqarlutit

Nassataqarnerunissaq pisariaqartikkukku, taava eqqaamajuk onlinekkut inniminniiguit, imaluunniit inniminneereerninni Bilitsera iserfigalugu, immikkut akiliuteqarlutit nassarnerusinnaagavit. Aamma Ilaasunut kiffartuussivk attavigisinnaavat, akiliuteqarlutillu ikiortillutit. Aallarfissaq minnerpaamik nal.ak. pingasut sioqqullu immikkut nassataqarnissamik inniminniigit, aningaasanillu sipaaruteqarlutit. Sioqqullugu akilikkat nassatanik sinniinerit utertinneqarsinnaanngilaq.

Uumasunik assartuussinissamut nassatanik sinniinertut online-kkut pisinissaq ajornarpoq. Uumasunik assartuussineq pillugu immikkoortoq takuuk, uani

 

Nassarsinnaasat sinnerlugit immikkut nassataqarneq – Siumuinnaq bilitsimut akinut assersuutit  

 

Aallarfissaq minnerpaamik nal.ak. 3-t sioqqullugu akiliutissaq

Nassatanik tunniussinermi akiliutissaq

København-Kangerlussuaq

5 kg-mut 260 DKK–niit 5 kg-mut 365 DKK-niit
Kangerlussuaq-Ilulissat

5 kg-mut 140 DKK-niit

5 kg-mut 195 DKK-niit
Ilulissat-Aasiaat

5 kg-mut 55 DKK-niit 

5 kg-mut 75 DKK-niit

Angalanerup ungasissusia apeqqutaatillugu akiliisoqartarmat, aqqummiit aqqummut assigiinngitsumik akeqartarpoq.

Onlinekkut angalanissannik inniminniiguit akiusussaq takujuk, imaluunniit akinut takussutissiaq tamakkiisoq uani takuuk uani

Angalasussap ataatsip annerpaamik 50 kg-t immikkut nassatassatut inniminneersinnaavai.

Nassatat tigumiaannakkat

Nassatat oqimaalutareerukkit, akikinnermut ilaallutit angalaguit, nassatamik tigumiaannakkamik ataatsimik nassarsinnaavutit, kiisalu akisunermut ilaallutit angalaguit, nassatanik tigumiaannakkanik marlunnik nassarsinnaavutit. 8 kg.-t sinnerlugit oqimaassuseqassanngillat, aamma angissusissatut akuerisaasut 55 x 40 x 23 cm-it annerpaaffigaat.
Naalungiarsuk angalaqatigigukku nassatavit saniatigut pusletaskeq babyliftilu nassarsinnaavatit.

Nassatat tigumiaannakkat timmisartumi inissaqartinneqartunit amerlaneruppata, nassatat ilaat timmisartup usilersortarfianut ilissallugit immitsinnut pisinnaatippugut. Nassatat tigumiaannakkat amerlavallaarutaasut angivallartulluunniit ilaasup tunniussinerani tiguneqassapput, oqimaalutarneqassapput, ilaasup ornitaanut nalunaaqutserneqassapput nassatanullu allanut ilanngullugit usiliunneqassallutik,

MALUGIUK: Tamatigut nakorsaatit nassatannut tigumiaannakkannut ikisassagakkit, nassatat kinguaattoorpata amigaatigilissannginnakkit. Kalaallit Nunaanni timmisartumut allamut nuunnermi, nassatat akuttunngitsumik silamut inissinneqartarput, taamaattumillu qerisoortinneqarsinnaallutik.

Aammattaaq nassatani tigumiaannakkani imerpalasunut tarnutinullu maleruagassat immikkut ittut eqqumaffigikkit.

Angerlarsimaffimmut qimatassatit » allattorsimaffiat takuuk.

Nassatat tigummiaannakkat saniatigut

Aamma timmisartumut uku soorunami nassarsinnaavatit:

  • Timmisartumi mittarfimmiluunniit pisiat akitsuuteqanngitsut
  • Arnap taskia mikisoq allattaaviilluunniit
  • Kavaajaq qaatigooq
  • Assiliivik mikisoq imaluunniit qinngutit
  • Atuagassat
  • Alanngittaat imaluunniit ajaappiaq 

Angalasut tigumiaannakkanik nassatallit

Tigumiaannakkamik nassataqarlutit angalassaguit, nassataq tigumiaannagaq ataaseq, 8 kg-t tikillugit oqimaassusilik nassarsinnaavat. Taanna aamma annerpaamik 55 x 40 x 23 cm-inik angissuseqassaaq. Isumannaallisaaneq eqqarsaatigalugu nassataq tigumiaannagaq issiaviup ataanut natermut ilineqassaaq – qulaani ilitsivimmut ilineqassanngilaq.

Nassatat immikkut ittut

Nassatat immikkut ittut, soorlu aneerussiviit, sikkilit, sisoraatit sakkullu » pillugit annertunerusumik atuagaqarit 

Nassatat aserujasut

Air Greenland pigisanut aserujasunut asiujasunulluunniit, imaluunniit pisianut, soorlu nipilersuutinut, aallaasinut qarasaasianulluunniit akisussaaffeqanngilaq.

Nassatanik nalunaaqutsiisarneq

Nassatat tikiffissanni mittarfimmut nalunaaqutserneqassapput, nassatanullu allagartaq – nalunaaqutsiussaq – angalanissamut pilersaarummut nipitinneqassaaq. Taanna kukkusoqarsimappat, nassatatit kinguaattoorpata tammarpataluunniit nassatannut ilisarnaatitut atussavat. Taanna aamma sillimmasiisarfimmut nalunaaruteqassaguit atugassatut toqqussavat.

Nassatatit ilittulli angallavissat tamakkerlugu ingerlaassapput

MALUGIUK! Maannakkorpiaq Air Greenlandip nittartagaatigut ukunannga bilitsisisoqarsinnaanngilaq, SAS, DAT, Icelandair aamma timmisartuutileqatigiit allat. Covid-19 peqqutaalluni taakkunannga bilitsisineq Air Greenlandip qulakkeersinnaanngimmagu nutaanik bilitsisisoqarsinnaanngilaq. Atuisut Air Greenlandimit bilitsisinermi taakku arlaannut bilitsimik pisereersimasut, bilitsitik atorsinnaavaat, piumasaqaatit atuuttut malillugit, una ataatungaaniittoq atuaruk:

Air Greenland aqqutigalugu bilitsinik ataatsimut inniminniisimaguit, aammalu Københavnimiit timmisartuutileqatigiiffimmut allamut ilaallutit mittarfimmut allamut ingerlaqqinniaruit, nassatavit aqqutaa tamakkerlugu ingerlannissaat isumagissavarput.

Tamanna kissaatigigukku nassatanik tunniussininni angalanissannut bilitsit atugassatit tamaasa piareeqqassavatit. Malugeqquarput nassatat kisiisa aqqutaa tamaat ingerlatissinnaagatsigit, tassa timmisartuutileqatigiit ingerlaqqinnermi atugassat ajornartinngippassuk. Taamaattumik illit ingerlaqqileruit timmisartuutileqatigiit ingerlaqqinnissannut ilaaffissatit nammineerlutit saaffigeqqissavatit.

Nassatat pilersaarut malillugu mittarfimmut tikiffissamut apuutinngippata, Air Greenlandip tikiffissamut apuunneqarnissaat isumagissavaa. Nassatat tikippata nalunaarfigineqassaatit, nassatallu kinguaattoortut illit nammineq aaneqarnissaat ilinnulluunniit apuunneqarnissaat isumagissavat.

Nassatanik immikkut ittunik nassataqaruit, soorlu sakkut imaluunniit nassatat annertuut, Air Greenlandi angalatitsiviillunniit imaluunniit timmisartuutileqatigiiffik ingerlaqqinnissamut atugassat alla  taakku nassarneqarsinnaanerinik uppernarsaammik piniarfigissavatit.

Bilitsinik timmisartuutileqatigiinnut assigiinngitsunut inniminniisimaguit, ajoraluartumik nassatavit ingerlaannarnissaannik neqerooruteqarsinnaanngilagut..

Malugiuk, timmisartuutileqatigiiffiit allat nassatanut tigumiaannakkanut oqimaassusissanut angissusissanullu allanik maleruagassaqarsinnaammata.

Sønderborgimi mittarfimmut tassanngaaniilluunniit angalassaguit nassatatit aqqutaa tamaat apuuffissannut ingerlatikkit.

Alsie Express-imik isumaqatigiissuteqarnitsinni Sønderborgimi mittarfimmut tassanngaluunniit nassatatit apuuffissannut ingerlanneqarsinnaalerput.

Alsie Express-mut ilaanermi nassatat apuuffissamut ingerlatinneqassappata piumasaqaataavoq Alsie Express-ip aamma Air Greenlandip timmisartuisa tikiffiisaa/aqqusaarnerisa minnerpaamik minutsinik 45-nik akunneqarnissaat. 

Aqqusaarneq minutsinik 45-nik sivikinneruppat periarfissaq atorneqarsinnaassanngilaq.

Nassatanik apuuffissamut ingerlatitsisarnissamik isumaqatigiissummi sakkut aamma uumasuutit nassatatut tunniussat pineqanngillat.

Nassatat aqqutaa tamaat ingerlasussatut tunniukkaanni, Kastrup Lufthavn-imi aqqusaarluni akunniffimmi - Transitcenterimi - timmisartumik ingerlaqqinnissamut ikissutissamik aallerluni saaffiginnittarneq atuutiinnassaaq:

Angalasut Sønderborg-imiit Kalaallit Nunaaliartut uunga saaffiginnissapput: Transitcenterimi AVIATOR-imut terminal 3-miittumut

Angalasut Kalaallit Nunaanniit Sønderborgiliartut uunga saaffiginnissapput: Transitcenterimi SGH-mut terminal 3-miittumut imaluunniit qallunaat nunaata iluani ingerlaqqinnermi aallariartortarfimmut 

Valizo: Utaqqinak nassatatit artorsaatiginagit tunniuteriikkit

Nassatassatit angerlarsimaffinnut aatillugit mittarfimmi timmisartumut toqqaannartumik ikiartorit
Valizo-llu suleqatigiinerput pillugu annertunerusumik paasisaqarit maani.