Nassatat

Air Greenlandimut ilaallutit timmisartussaguit tamatigut nassatat 20 kg.-t aamma nassatat tigummiaannakkat 8 kg.-t akimut ilaatinneqartarput. Nassatat pillugit maleruagassat matuma kinguliani atuarsinnaavatit.

Nassatat tunniunneqartut

Akikinnermut ilaallutit angalassaguit, nassatat 20 kg-t aamma nassatat tigumiaannakkat ataatsit 8 kg-t tikillugit oqimaassusillit nassarsinnaavatit. Akisunermi angalasut 30 kg-t tikillugu aamma tigumiaannakkat marluk 8 kg tikillugu nassarsinnaavaat. 

Meeqqat marluk inorlugit ukiullit 10 kg-nik kiisalu aneerussivimmik patitittakkamik ataatsimik nassarsinnaapput. Meeqqat marlunnik ukioqalereersimappata, inersimasut nassataannut maleruagassat piumasaqaatillu atuutissapput.

Nassatat tunniunneqartut arlalinngorlugit avinneqarsinnaapput.

 Angerlarsimaffimmut qimatassatit » allattorsimaffiat takuuk

 

 

  Akikinneq Akisuneq


Inersimasoq

Tunniussat 20 kg.-t + nassataq tigumiaannagaq 8 kg.-t tikillugit oqimaassusilik ataaseq.

Tunniussat 30 kg.-t + nassataq tigumiaannagaq 8 kg.-t tikillugit oqimaassusilik ataaseq.

 

Meeqqat 2-12-it akornanni ukiullit
Tunniussat 20 kg.-t + nassataq tigumiaannagaq 8 kg.-t tikillugit oqimaassusilik ataaseq.

Tunniussat 30 kg.-t + nassataq tigumiaannagaq 8 kg.-t tikillugit oqimaassusilik ataaseq.

 

Naalungiarsuit marluk inorlugit ukiullit
10 kg. + aneerussivik patitittagaq Ajornarpoq – tunniussat meeqqanut malittarisassat assigaat.

 

Nassatat tigumiaannakkat

Nassatat oqimaalutareerukkit, akikinnermut ilaallutit angalaguit, nassatamik tigumiaannakkamik ataatsimik nassarsinnaavutit, kiisalu akisunermut ilaallutit angalaguit, nassatanik tigumiaannakkanik marlunnik nassarsinnaavutit. 8 kg.-t sinnerlugit oqimaassuseqassanngillat, aamma angissusissatut akuerisaasut 55 x 40 x 23 cm-it annerpaaffigaat.
Naalungiarsuk angalaqatigigukku nassatavit saniatigut pusletaskeq babyliftilu nassarsinnaavatit.

Nassatat tigumiaannakkat timmisartumi inissaqartinneqartunit amerlaneruppata, nassatat ilaat timmisartup usilersortarfianut ilissallugit immitsinnut pisinnaatippugut. Nassatat tigumiaannakkat amerlavallaarutaasut angivallartulluunniit ilaasup tunniussinerani tiguneqassapput, oqimaalutarneqassapput, ilaasup ornitaanut nalunaaqutserneqassapput nassatanullu allanut ilanngullugit usiliunneqassallutik,

MALUGIUK: Tamatigut nakorsaatit nassatannut tigumiaannakkannut ikisassagakkit, nassatat kinguaattoorpata amigaatigilissannginnakkit. Kalaallit Nunaanni timmisartumut allamut nuunnermi, nassatat akuttunngitsumik silamut inissinneqartarput, taamaattumillu qerisoortinneqarsinnaallutik.

Aammattaaq nassatani tigumiaannakkani imerpalasunut tarnutinullu maleruagassat immikkut ittut eqqumaffigikkit.

Angerlarsimaffimmut qimatassatit » allattorsimaffiat takuuk.

Samsung Galaxy Note7

Samsungip nalunaarutigaa batterii ajornartorsiutaasoq, taamaattumik mobili nassatanut tunniussanut ikineqasanngilaq. Ilaasut qinnuigaavut mobili qaminngateqqullugu, timmisartumilu batteria immerneqassanngilaq.

Nassatat tigummiaannakkat saniatigut

Aamma timmisartumut uku soorunami nassarsinnaavatit:

  • Timmisartumi mittarfimmiluunniit pisiat akitsuuteqanngitsut
  • Arnap taskia mikisoq allattaaviilluunniit
  • Kavaajaq qaatigooq
  • Assiliivik mikisoq imaluunniit qinngutit
  • Atuagassat
  • Alanngittaat imaluunniit ajaappiaq 

Angalasut tigumiaannakkanik nassatallit

Tigumiaannakkamik nassataqarlutit angalassaguit, nassataq tigumiaannagaq ataaseq, 8 kg-t tikillugit oqimaassusilik nassarsinnaavat. Taanna aamma annerpaamik 55 x 40 x 23 cm-inik angissuseqassaaq. Isumannaallisaaneq eqqarsaatigalugu nassataq tigumiaannagaq issiaviup ataanut natermut ilineqassaaq – qulaani ilitsivimmut ilineqassanngilaq.

Nassatanik sinniinerit

Sulisut usilersuisartut 30 kg-t sinnerlugit kivitseqqusaanngillat. 30 kg-t sinnerlugit nassataqaruit, nassatatit marlunngorlugit amerlanerusunngorlugilluunniit agguaqqullugit qinnuigaatsigit. Nassatatit oqimaappallaarpata, isorartussutsimut ataatsimut kg-mut akiliisinneqassaatit. Nassatanik sinniinermut akitsuummut isorartussuseq apeqqutaassaaq. Tassunga taarsiullugu nassatat sinniissutaasut nassiussatut, allatut killiligaasutut nassiunneqarsinnaapput.

Nassatat sinniissutaat 75 kg-t ataallugit oqimaassuseqarpata, siumoortumik inniminniinissamut periarfissaqanngilaq, taakkuli ullormi aallarfissami aatsaat nassarneqarsinnaanersut inissaqarneq apeqqutaatillugu uppernarsarneqarsinnaapput. Nassatassavit sinniissutaasa tamakkerlutik nassarnissaat qulakkeerniarukku siumoortumik inniminniisinnaavutit, taamaalillutillu minnerpaamik 75 kg-nut akiliisinneqassallutit.

Nassatanut sinniissutaasut 75 kg-t qaangerlugit oqimaassuseqassappata, siumoortumik piffissaalluarallartillugulu inniminniisoqassaaq, tamanna pissappat timmisartup iluani issiavinnik piiaasussaagatta. Kg-t, annertussusaat angissusiilu ilisimatitsissutigineqassapput.

Nassatat immikkut ittut

Nassatat immikkut ittut, soorlu aneerussiviit, sikkilit, sisoraatit sakkullu » pillugit annertunerusumik atuagaqarit 

Nassatat aserujasut

Air Greenland pigisanut aserujasunut asiujasunulluunniit, imaluunniit pisianut, soorlu nipilersuutinut, aallaasinut qarasaasianulluunniit akisussaaffeqanngilaq.

Nassatanik nalunaaqutsiisarneq

Nassatat tikiffissanni mittarfimmut nalunaaqutserneqassapput, nassatanullu allagartaq – nalunaaqutsiussaq – angalanissamut pilersaarummut nipitinneqassaaq. Taanna kukkusoqarsimappat, nassatatit kinguaattoorpata tammarpataluunniit nassatannut ilisarnaatitut atussavat. Taanna aamma sillimmasiisarfimmut nalunaaruteqassaguit atugassatut toqqussavat.

Nassatatit ilittulli angallavissat tamakkerlugu ingerlaassapput

Air Greenland aqqutigalugu bilitsinik ataatsimut inniminniisimaguit, aammalu Københavnimiit timmisartuutileqatigiiffimmut allamut ilaallutit mittarfimmut allamut ingerlaqqinniaruit, nassatavit aqqutaa tamakkerlugu ingerlannissaat isumagissavarput.

Tamanna kissaatigigukku nassatanik tunniussininni angalanissannut bilitsit atugassatit tamaasa piareeqqassavatit. Malugeqquarput nassatat kisiisa aqqutaa tamaat ingerlatissinnaagatsigit, tassa timmisartuutileqatigiit ingerlaqqinnermi atugassat ajornartinngippassuk. Taamaattumik illit ingerlaqqileruit timmisartuutileqatigiit ingerlaqqinnissannut ilaaffissatit nammineerlutit saaffigeqqissavatit.

Nassatat pilersaarut malillugu mittarfimmut tikiffissamut apuutinngippata, Air Greenlandip tikiffissamut apuunneqarnissaat isumagissavaa. Nassatat tikippata nalunaarfigineqassaatit, nassatallu kinguaattoortut illit nammineq aaneqarnissaat ilinnulluunniit apuunneqarnissaat isumagissavat.

Nassatanik immikkut ittunik nassataqaruit, soorlu sakkut imaluunniit nassatat annertuut, Air Greenlandi angalatitsiviillunniit imaluunniit timmisartuutileqatigiiffik ingerlaqqinnissamut atugassat alla  taakku nassarneqarsinnaanerinik uppernarsaammik piniarfigissavatit.

Bilitsinik timmisartuutileqatigiinnut assigiinngitsunut inniminniisimaguit, ajoraluartumik nassatavit ingerlaannarnissaannik neqerooruteqarsinnaanngilagut..

Malugiuk, timmisartuutileqatigiiffiit allat nassatanut tigumiaannakkanut oqimaassusissanut angissusissanullu allanik maleruagassaqarsinnaammata.

Sønderborgimi mittarfimmut tassanngaaniilluunniit angalassaguit nassatatit aqqutaa tamaat apuuffissannut ingerlatikkit.

Alsie Express-imik isumaqatigiissuteqarnitsinni Sønderborgimi mittarfimmut tassanngaluunniit nassatatit apuuffissannut ingerlanneqarsinnaalerput.

Alsie Express-mut ilaanermi nassatat apuuffissamut ingerlatinneqassappata piumasaqaataavoq Alsie Express-ip aamma Air Greenlandip timmisartuisa tikiffiisaa/aqqusaarnerisa minnerpaamik minutsinik 45-nik akunneqarnissaat. 

Aqqusaarneq minutsinik 45-nik sivikinneruppat periarfissaq atorneqarsinnaassanngilaq.

Nassatanik apuuffissamut ingerlatitsisarnissamik isumaqatigiissummi sakkut aamma uumasuutit nassatatut tunniussat pineqanngillat.

Nassatat aqqutaa tamaat ingerlasussatut tunniukkaanni, Kastrup Lufthavn-imi aqqusaarluni akunniffimmi - Transitcenterimi - timmisartumik ingerlaqqinnissamut ikissutissamik aallerluni saaffiginnittarneq atuutiinnassaaq:

Angalasut Sønderborg-imiit Kalaallit Nunaaliartut uunga saaffiginnissapput: Transitcenterimi AVIATOR-imut terminal 3-miittumut

Angalasut Kalaallit Nunaanniit Sønderborgiliartut uunga saaffiginnissapput: Transitcenterimi SGH-mut terminal 3-miittumut imaluunniit qallunaat nunaata iluani ingerlaqqinnermi aallariartortarfimmut 

Valizo: Utaqqinak nassatatit artorsaatiginagit tunniuteriikkit

Nassatassatit angerlarsimaffinnut aatillugit mittarfimmi timmisartumut toqqaannartumik ikiartorit
Valizo-llu suleqatigiinerput pillugu annertunerusumik paasisaqarit maani.