Nassatat immikkut ittut

Kuffertinit taskinillu allaanerusut aamma timmisartutsinnut nassarsinnaavatit. Taakkununngali atatillugu eqqumaffigisassanik peqarpoq.

Naalungiarsunnut aneerussiviit aneerussiviillu patitittakkat

Aneerussiviit oqimaassusii nassatavit tamarmiusut oqimaassusiinut ilanngullugit naatsorsorneqassapput. Aneerussivinnut puussanut allanulluunniit isumannaatsumik poortorneqassapput. Puussat Kalaallit Nunaanni mittarfinni tamani pisiarineqarsinnaapput, taakkulu 50 koruuninik akeqarput. Københavnimi puussat Terminal 2-mi Mittarfiup atisaasiviini pisiarisinnaavatit.

Cykelit

Cykelit oqimaassusissatut killiussat iluanni timmisartumut nassarneqarsinnaapput. Cykelilli timmisartumut ilaaffigisannut ilaatinnissaa qulakkeersinnaanngilarput. Sapinngisamik piffissaalluarallartillugu ilisimatitsigut. Cykeli nassatallu allat eqqarsaatigalugit aquutaa siumut saatiguk, aammalu tukkaatai piikkit.

Lithiumbatteriit

Nammineq tigumiarlugit nassatanni lithiumbatteriit, ataasiakkaarlutik 100wh-nit sakkukinneruppata nassarsinnaavatit.

Batteriinik taamaattunik ataasiakkaartunik 100wh-nit sakkortunernik nassarniaruit Air Greenlandimiit nassarnissaannut akuerineqaqqaassaatit. Amerlanerpaamik marluk annerpaamillu160wh-nik sakkortussusillit nassarsinnaavatit. Atortullu batteriinik taakkunannga atuisussat ilanngullugit aamma nassarneqassapput.

Batteriinik immikkut 100 wh-nik sakkortunernik nassarnissamut kissaateqaruit ugguuna attavigisigut (kontakt os her)

Lithium-ion batteriinik 160wh-nit sakkortunernik nassarniaruit, taakku immikkut nassiussatut ulorianaatilittut nalunaaqutserlugit nassiunneqassapput.

Batteriit, soorlu mobiltelefoninut, qarasaasianut il.il. atortut, taamaallaat nammineq tigumiakkatut nassarneqarsinnaapput. Atortut elektroniskit amerlanersaat, soorlu qarasaasiaaqqat, smartphonit qarasaasiallu angallattakkat, 100wh-nit sakkukinnernit battereeqarmata, nammineq tigumiakkatut nassarneqarsinnaapput.

Batteriip sakkortussusaa nalornigukku, batteriinik sanaartortup nittartagaanut iserlutit tamanna paasiniarsinnaavat.

Nassatani tunniussani batteriit ataasiakkaartut nassarnissaat inerteqqutaavoq.

Aalisarnermut atortut

Aalisarnermut atortut oqimaassusaat nassatannut tamarmiusunut ilanngunneqassapput. Aalisaatit ruujorimut qajannaatsumut aserorsinnaanngitsumullu ikineqassapput. 

Nammattakkat

Nammattakkat puussiamut plastikkimut imaluunniit annoraaminermut qajannaatsumut poorneqassapput, ujatsiutaasartai nassatanik ingerlaartitsivimmut naatinnginniassammata.

Issiaviit kaassuartakkat

Issiavimmik kaassuartakkamik atuisuuguit issiavik akeqanngitsumik nassarsinnaavat. Aallannginninni piffissaalluarallartillugu issiavik kaassuartagaq patisimalluni angissusianik oqimaassusianillu ilisimatissavatsigut. Issiavik kaassuartagaq nassatanut allanut ilanngullugu tunniunneqartussaavoq. Timmisartup usisarfiani pigisanut allanut ajoqusiisinnaajunnaarlugu, imaluunniit issiavik ajoqusersinnaajunnaarlugu poortorneqassaaq. Issiavik kaassuartagaq isumannaatsumik poortorneqarsimanani ajoqusersimappat Air Greenlandip tamanna akisussaaffigissanngilaa. Mittarfimmiinniinni issiavimmik kaassuartakkamik pisariaqartitsiguit siumoortumik inniminniisinnaavutit.

Nipilersuutit

Nipilersuutit oqimaassusaat nassatannut tamarmiusunut ilanngunneqassapput, oqimaassusaannilu sinneqartoorutaasinnaasut akilersinneqassapput.

Nipilersuutit timmisartup initaani issiavimmut immikkoortumut ilillugu angallanniarukku, saniatigut issiavimmut akiliissaatit. Immikkoortoq ”nassatat tigumiaannakkat nalinginnaasut saniatigut nassatat” takuuk.

Nipilersuutit nassatatut nalinginnaasutut nassiunneqassagunik, karsinut qajannaatsunut immikkut ittunut, nipilersuutinik ajoqusiiffiunngitsumik passussinermi usilersuinermilu nalinginnaasumi ajoqusersinnaanngitsunut poorneqassapput.

Malugiuk: Kontrabassit timmisartup initaanut nassaqqusaanngillat, aammalu cellonut maleruagassat immikkut ittut atuupput. Cellot ajunaalernermi aniffissiat eqqaannut, imaluunniit ajunaalernermi aniffissiap iikkiussalluunniit tunuani issiaviit saarliit tunuannut ileqqusaanngillat. Nipilersuutit natermut issiavimmut issiavigisap saaniittumut iigartillugit napparneqassapput, isumannaallisaanermullu qitequt tallisaq atorlugu aalajangerlugit pitunneqassallutik.

Nassatat tigumiaannakkat nalinginnaasut saniatigut nassatat

Pisuni immikkut ittuni nassatanik tigumiaannakkanik anginerusunik timmisartup initaani issiavimmut, siunertamut atugassatut siumoortumik inniminneerneqarluni akilerneqarsimasumut inissiinissaq akuerisinnaavarput.

Ataatsip oqimaannerpaaffissaa: 50 kg.

Nassatat tigumiaannakkat issiavimmiittut oqimaassusaat katillugit: 75 kg.

Anginerpaaffissat:

Timmisartup suussusia

Anginerpaaffissat (cm)

 
A330: 150 x 50 x 35
DHC-8: 135 x 40 x 35
DHC-7, BE20 (Kingair): 135 x 40 x 35

Samsung Galaxy Note7

Samsungip nalunaarutigaa batterii ajornartorsiutaasoq, taamaattumik mobili nassatanut tunniussanut ikineqasanngilaq. Ilaasut qinnuigaavut mobili qaminngateqqullugu, timmisartumilu batteria immerneqassanngilaq.

Segboard-it 

Segboard-it nammineq tigumiaannakkatut imaluunniit nassatanut ilanngullugit nassarneqarsinnaanngillat, batteriivi nassatatut navianartutut isigineqarmata. 

Segboardimik nassiussiniaruit nassiussalerinermut immikkoortortarput uunga attavigiuk: gohfb@airgreenland.gl

Sisorarnermut atortut

Sisorarnermut atortut oqimaassusaat nassatannut tamarmiusunut ilanngunneqassapput poortorluarsimassallutillu. Sisorarnermut atortunik nassataqarniaruit, aallartinnak tamanna pillugu ilisimatissavatsigut.

Ujaqqat

Takornarissat Kalaallit Nunaannulluunnit angalasut allat, Kalaallit Nunaata aatsitassaqarnermut inatsisaat malillugu, ujaqqanik nunatsinnit annisseqqusaanngillat.
Pinnersaatit ujaqqanik sanaat, inatsisit malillugit pisiat nunatsinniit anninneqarsinnaapput, pisinermut uppernarsaat takutinneqarsinnaappat

Misissueqqissaarnermut, ilisimatusarnermut assigisaannulluunnit atugassamik annissinissamut uunga qinnuteqartoqarsinnaavoq: 

The Mineral License and Safety Authority
Tel: (+299) 34 68 00
Fax: (+299) 32 43 02
E-mail: mlsa@nanoq.gl

Sakkut imassallu

Sakkut imassallu nalinginnaasumik nassatatut tunniussatut akuerineqartarput. Aallarnissaq nalunaaquttap akunnerisa aappaata affaa sioqqullugu tunniussineq naammassereersimassaaq. Sakkoqarnissamut akuersissut atuuttoq nassarneqassaaq, aammalu nalunaarut immersorneqassaaq atsiorneqassallunilu.

Sakkumut nalunaarut aajuk immersorlugulu »

Imatut pisoqartillugu akuersissummik piniartoqassaaq:

Sakkut Kalaallit Nunaata Danmarkillu akornanni: Sakkup suunera, angissusia, tunisassiarineqarnermini normua il.il. ilisimatitsissutigikkit. Danmarkimi/Kalaallit Nunaanni najukkami politeqarfimmit eqqussinissamut akuersissummik takutitsinikkut akuersissut Kalaallit Nunaanni/Danmarkimi Politimestereqarfimmit suliarineqassaaq.

Sakkut Danmarkip avataani nunanit allaniit Kalaallit Nunaannut angalanermi nassarneqartut: Nunamit najukkamit annissinissamut akuersissut, kiisalu EU-mi sakkulisarsinnaanermut pas-i tungujortoq atuuttoq.

Sakkut qanorluunniit ittut nassatatut, usilersortarfimmut ikisassatut taamaallaat akuerineqartarput. Sakkut isumannaatsumik suussusiilu paasinanngitsunngorlugit poortorneqassapput, aammalu imassat aallaasillu makisartua, natequt, peerneqassapput immikkullu poortorneqassallutik.

Ilaasup nassatanik tunniussinermini paasissutissat uku tunniutissavai:

  • Sakkup suussusia; qoorortooq, timmiarsiut, illuinnarsuut (pistol, revolver) allaluunniit
  • Imassat suussusii; imassat nuullit, amerlasuut aqerlumik sanaat, amerlasuut saviminermik sanaat allalluunniit (imassat qaarsinnaasunik ikuallannermillu pilersitsisinnaasunik imaqassanngillat). 
  • Imassat oqimaassusii – annerpaamik 5 kg-nik oqimaassuseqassapput

Immikkut ittunik pisoqartillugu

Sakkut Kalaallit Nunaanni najugaqavissut Kalaallit Nunaata iluani angalanerminni immikkut akuersissutitaqanngitsumik nassarsinnaavaat.

  • Inatsisit atuuttut malillugit sakkunik imassaannillu pisinissamut, peqarnissamut, tigumiarnissamut, atuinissamut, annissinissamut imaluunniit eqqussinissamut immikkut akuersissuteqartoqarsinnaavoq.
  • Naalagaaffiup Silaannakkut Angallannermut Pisortaqarfiani Silaannakkut Angallannermut Nakkutilliisoqarfiup immikkut ittumik akuersissuteqarneratigut timmisartup iluani sakkunik imassaannillu nassataqartoqarsinnaavoq.

Nerisassat qerisut

Nerisassat qerisut angalanermi ajoqusernissaat pinngitsoorniarlugu timmisartukkut nassiussatut nassiunneqarnissaat ilaasutsinnut innersuussutigaarput.

Nerisassat qerisut nassatanut tunniussanut ilanngullugit nassarnissaat immikkut ittumik akuerineqarsinnaapput, najoqqutassat uku malinneqarpata, aammalu piffissaq angalaffiusoq tamakkerluni nal. ak. arfineq pingasunit sivisunerunngippat:

  • Nerisassat nammineq akisussaaffigisamik aammalu taskimut immikkoortumut, ’nerisassat qerisut’-nik nalunaaqutsikkamut poorlugit assartorneqassapput. 
  • Nerisassat taskimi immikkut ittumiittut plastikimut allamulluunniit imermik pitarneqarsinnaanngitsumut poorneqassapput. 
  • Nerisassat qerisut aallanngitsiarnerup tungaanut qerititsivimmiitinneqarsinnaanerinik nassatanik tunniussisarfimmi sulisut isumaqatigiiissuteqarfigikkit. 
  • Ajornanngippat nerisassat usilersortarfiup initaanut kiassarneqanngitsumut ilineqassapput.

Killilersuinerit

Ilaasut neqinik Danmarkip aamma Kalaallit Nunaata akornanni assartuinissamik kissaateqartut maleruagassanik atuuttunik paasiniaasinnaapput, uunga:

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik
Nuummi Nersutinut Nakorsaqarfik

Postboks 269
3900 Nuuk

 "Inuinnaat nersutit neqaannik Kalaallit Nunaanniit Danmarkimut eqqusisarnerinut maleruagassat " » atuakkit

Ilaasut maleruagassanik atuuttunik unioqqutitsippata, Air Greenland akisussaatinneqarsinnaanngilaq.

Tammajuitsussatut pisat

Tammajuitsussatut pisarnik avammut nassiussisarnermi nassiussalerisoq attaveqarfigiuk.