Takuss siumut utimullu

Apersortittumut ilaarusuppit?

Billitsiutitsinnik siumut utimullu atuuttunik akikinnerpaanik ujarlernissat ajornannginnerulersipparput apersortitsisumut.

Takuss billitsinut takussutissiami, qaammatikkaartumi, siumut utimullu billitsinut akit,
Takuss-inik taaguutillit, takuneqarsinnaapput, billitsillu siumut utimullu atuutissapput,
taakkulu sivikinnerpaamik ulluni arfineq marlunni sivisunerpaamillu ulluni 28-ni aallaqqanissamik piumasaqaatitaqarput.
Billitsit kingusinnerpaamik aallarfissaq ullunik 7-nik sioqqullugu pisiarineqariissapput, feeriarnissallu pilersaarusiujaarukku, ullut aallarfissatut toqqakkavit nassaarinissaannut iluatsitsinissat ilimanarnerussaaq. 

Takuss billitsit siumut utimullu tuniniagaapput. Imaappoq siumuinnaq billitsisisoqarsinnaanngilaq. Aallarnissamut takkutinngikkuit, angalanissap sinnera atorunnaassaaq.

Takuss billitsit meeqqanut 50%-mik akikilliissuteqarput.

Feeriarnissat pilersaarusiorukku, ilaquttatit ikinngutitillu akikinnerusumik angalallutit piffissaqarluarlutit Kalaallt Nunaannut tikeraarsinnaassavatit.

Inniminniiaarit

Sulinngiffeqarlutit angalanissat pilersaarusiujaarukku, ulluni angalaffigerusutanni billitsinik akikitsunik pissarsinissamut periarfissaqarnerussaatit.

Sulinngiffeqarnissat pilersaarusioruk, akikitsumillu angalanikkut ilaquttat, ikinngutillu sivisunermik najukkit minnerunngitsumillu nunarput takusaqarfiginerullugu.

Takuss atorlugu angallaviit

Takuss atorlugu siumut utimullu uku timmisartuussiviusarput:

 • København
 • Qaanaaq
 • Upernavik
 • Uummannaq
 • Qaarsut
 • Ilulissat
 • Aasiaat
 • Sisimiut
 • Kangerlussuaq
 • Maniitsoq
 • Nuuk
 • Paamiut
 • Narsarsuaq
 • Tasiilaq
 • Kulusuk

Piumasaqaatit

Bilitsilli taakku immikkut ima piumasaqaatitaqarput:

 • Takuss billitsit aalajangersimasumik angalanermut ataatsimut siumut utimullu atugassatut pisiarineqassapput. Inniminniikkami aqqutit tamarmik pinngitsoornani atorneqassapput. Assersuutigalugu angalanermi aqqut ataaseq allorsinnaanngilat. Aallarfissamut inniminniikkamut takkutinngikkuit, angalanissaq inniminniigaq tamarmi, tassa siumut utimullu, atorunnaarsinneqassaaq.
 • Angalaneq sivikinnerpaamik ullunik arfineq marlunnik sivisunerpaamillu ullunik 28-nik sivisussuseqassaaq.
 • Billitsit aallarfissaq kingusinnerpaamik ullunik arfineq marlunnik sioqqullugu pisiarineqassapput.

Takuss billitsit Akiit

Nuummiit/mut utimullu: Timmisartumut bilitsi akia Akileraarutit akitsuutillu Akia katillugu
Nuuk - Narsarsuaq  3.952 DKK-mit 408 DKK-mit 4.360 DKK-mit
Nuuk - Paamiut  1.697 DKK-mit 408 DKK-mit 2.105 DKK-mit
Nuuk - Maniitsoq 1.197 DKK-mit 408 DKK-mit 1.605 DKK-mit
Nuuk - Sisimiut 1.897 DKK-mit 408 DKK-mit 2.305 DKK-mit
Nuuk - Aasiaat 3.052 DKK-mit 408 DKK-mit 3.460 DKK-mit
Nuuk - Ilulissat 3.297 DKK-mit 408 DKK-mit 3.705 DKK-mit
Nuuk - Tasiilaq 5.755 DKK-mit 718 DKK-mit 6.473 DKK-mit
Nuuk - Kulusuk 4.143 DKK-mit 408 DKK-mit 4.551 DKK-mit

Malugiuk: Akit Takuss-it aallarfissanut aalajangersimasunut atuupput, killilimmillu amerlassuseqarlutik. Akit tamarmik “aallarfimmiit” atuuttuupput.
Angalanerup nalaani akunninnerit aammalu mittarfeqarfinnut akitsuutit apeqqutaatillugit akit assigiinngiiaarsinnaapput.
Maajip aallaqqaataaniit septembarip naaneranut angalassaguit piffissami tassani mittarfeqarfinnut akiliutit qaffasinnerummata bilitsip akianut aamma sunniuteqassaaq.

Ilulissaniit/nut utimullu: Timmisartumut bilitsi akia Akileraarutit akitsuutillu Akia katillugu
Ilulissat - Maniitsoq  2.349 DKK-mit 816 DKK-mit 3.165 DKK-mit
Ilulissat - Sisimiut 1.697 DKK-mit 408 DKK-mit 2.105 DKK-mit
Ilulissat - Aasiaat   587 DKK-mit 408 DKK-mit 995 DKK-mit
Ilulissat - Qaarsut  1.243 DKK-mit 408 DKK-mit 1.651 DKK-mit
Ilulissat - Uummannaq  1.743 DKK-mit 718 DKK-mit 2.461 DKK-mit
Ilulissat - Upernavik 2.743 DKK-mit 408 DKK-mit 3.151 DKK-mit
Ilulissat - Qaanaaq 8.502 DKK-mit 816 DKK-mit 9.318 DKK-mit

Malugiuk: Akit Takuss-it aallarfissanut aalajangersimasunut atuupput, killilimmillu amerlassuseqarlutik. Akit tamarmik “aallarfimmiit” atuuttuupput.
Angalanerup nalaani akunninnerit aammalu mittarfeqarfinnut akitsuutit apeqqutaatillugit akit assigiinngiiaarsinnaapput.
Maajip aallaqqaataaniit septembarip naaneranut angalassaguit piffissami tassani mittarfeqarfinnut akiliutit qaffasinnerummata bilitsip akianut aamma sunniuteqassaaq.

Ukunaniit/nut utimullu: Timmisartumut bilitsi akia Akileraarutit akitsuutillu Akia katillugu
Narsarsuaq - Paamiut 1.743 DKK-mit 408 DKK-mit 2.151 DKK-mit
Sisimiut - Maniitsoq 1.397 DKK-mit 408 DKK-mit 1.805 DKK-mit
Sisimiut - Aasiaat 1.297 DKK-mit 408 DKK-mit 1.705 DKK-mit
Aasiaat - Qaarsut  1.491 DKK-mit 818 DKK-mit 2.307 DKK-mit

Malugiuk: Akit Takuss-it aallarfissanut aalajangersimasunut atuupput, killilimmillu amerlassuseqarlutik. Akit tamarmik “aallarfimmiit” atuuttuupput.
Angalanerup nalaani akunninnerit aammalu mittarfeqarfinnut akitsuutit apeqqutaatillugit akit assigiinngiiaarsinnaapput.
Maajip aallaqqaataaniit septembarip naaneranut angalassaguit piffissami tassani mittarfeqarfinnut akiliutit qaffasinnerummata bilitsip akianut aamma sunniuteqassaaq.

Københavnimiit/mut utimullu: Timmisartumut bilitsi akia Akileraarutit akitsuutillu Akia katillugu
København - Narsarsuaq (kangerlussuakkut) 5.883 DKK-mit 1.142 DKK-mit 7.025 DKK-mit
København - Narsarsuaq (toqqaanartoq) 3.935 DKK-mit 765 DKK-mit 4.700 DKK-mit
København - Nuuk 3.780 DKK-mit 1.142 DKK-mit 4.922 DKK-mit
København - Maniitsoq 5.483 DKK-mit 1.142 DKK-mit 6.625 DKK-mit
København - Kangerlussuaq 3.935 DKK-mit 734 DKK-mit 4.669 DKK-mit
København - Sisimiut 3.780 DKK-mit 1.142 DKK-mit 4.922 DKK-mit
København - Aasiaat 5.283 DKK-mit 1.142 DKK-mit 6.425 DKK-mit
København - Ilulissat 3.780 DKK-mit 1.142 DKK-mit 4.922 DKK-mit

Malugiuk: Akit Takuss-it aallarfissanut aalajangersimasunut atuupput, killilimmillu amerlassuseqarlutik. Akit tamarmik “aallarfimmiit” atuuttuupput.
Angalanerup nalaani akunninnerit aammalu mittarfeqarfinnut akitsuutit apeqqutaatillugit akit assigiinngiiaarsinnaapput.
Maajip aallaqqaataaniit septembarip naaneranut angalassaguit piffissami tassani mittarfeqarfinnut akiliutit qaffasinnerummata bilitsip akianut aamma sunniuteqassaaq.