4165

Air Greenlandip suliffeqarfissuani angusat naammagisimaarnarput

Air Greenlandip suliffeqarfissuani siulersuisunut siulittaasoq Bodil Marie Damgaard aamma pisortaaneq Jacob Nitter Sørensen 13. maaji 2024-mi ataatsimeersuarnermi ukiumoortumik angusanik saqqummiussipput.

Air Greenlandip suliffeqarfissuani siulersuisunut siulittaasoq Bodil Marie Damgaard aamma pisortaaneq Jacob Nitter Sørensen 13. maaji 2024-mi ataatsimeersuarnissamut ukiumoortumik angusanik saqqummiussissapput, matumanili ineriartorfiit angusanut peqqutaasut pingaarnerit saqqummiuppaat.

 

- Air Greenlandip suliffeqarfissuani 2023-mi ukiumoortumik angusat akileraannginnermi 84,5 MDKK-nik amerlassuseqarput, taakkulu ukiup siuliani, tassalu 2022-mi angusanit 8 MDKK-nik pitsaanerupput, kisiannili ukiumi angusassatut naatsorsuutigisatsinnit ikinnerullutik. Kaaviiaartitat ilanngaaseriikkat ataatsimut isigalugit 1.777 MDKK-ngajannik amerlanerupput pilersaarutaasutullu ineriartorsimallutik, kisiannili kaaviiaartitat qaffaataasa ilaasut 2022-mi 416.000-iniit 2023-mi 459.000-inut amerleriarnerinit pisuummata immikkut erseqqissarneqartariaqarpoq, Bodil Marie Damgaard aallarniivoq.

 

Kaaviiaartitat sinnerini suliassaqarfinnit ukunannga; nassiussat, allakkat attartortitsinerillu kaaviiaartitat, taakkununngalu Namminersorlutik Oqartussanut kiffartuussinermut isumaqatigiissutinut, ukioq kaajallallugu nunap ilaani pisortat angallassinerinik qulakkeerisunut kaaviiaartitat peqatigalugit patajaatsumik inissisimapput. 2023-mut aningaasartuutit amerlissutaat nakkutigineqarlutik, aammalu suliat annertunerulernerinut pingaartumillu orsussap akiisa qaffannerinut naapertuuttumik ingerlanneqarput. Taamaatitsinerni nerisaqartitsinermut ineqartitsinermullu aningaasartuutit suli 2023-mi qaffasipput, 2023-mi 80 MDKK-nik amerlassuseqarlutik.

 

- Taamaatitsinerit amerlanersaat Kalaallit Nunaatsinni silarlunneranik, silap pissusiata allannguutaatut taagulersinnaasatsinnik peqquteqartarput. Kangerluit sikuneri, sikorsuit ingerlaarneri, pujoq anorillu timmisartuussinitsinnut akulikinnerusumik sunniuteqartalerput, aammalu siornatigumut naleqqiullugu timmisartuussinernik amerlanerusunik taamaatitsisariaqartalerpugut, Bodil Marie Damgaard oqarpoq, erseqqissaatigaalu taamaatitsinerit atuisunut piffissaajaataasartut.

‘Ingerlatsineq patajaatsoq’ aallartinneqarpoq

2022-mi taamaatitsinernut atatillugu sullitat nerisaqarnerinut ineqarnerinullu aningaasartuutit 100 MDKK-nik amerlassuseqarsimapput, taakkulu pisarnermit qaffasinnerungaatsiarput. Tamatumunnga ilanngullugu aamma taamaatitsinerit ilaannut timmisartunut qulimiguulinnullu kingoraartissaaleqineq, tamatumalu kingunerisaanik utaqqinerup sivisunerungaatsiartarnera peqqutaavoq, tamannalu 2023-mi annertuallaanngilaq.

 

- Ingerlatsineq patajaannerulersinniarlugu timmisartugut Dash-8-t ataatsimut ilavagut, taannalu 2023-mi juunimi ingerlalerpoq. Siornatigut akimmisaarfigisartakkatsinnut iluaqutaavoq, taamaatitsisoqareernerani ilaasugut uniinnartut sukkanerusumik ingerlateqqissinnaaleratsigit, Jacob Nitter Sørensen oqarpoq, erseqqissaatigaalu Mittarfeqarfiit suleqatigilluarneqartut.

 

- Erseqqissaatigissallugu pingaaruteqarpoq, mittarfiit ammasarneri sivitsortissinnaasimagatsigit, tamatumalu pinissaanut suleqatitta, pingaartumillu Mittarfeqarfiit pitsaasumik oqaloqatiginissaat pisariaqarsimavoq.

Sulisut nuannaarnerusut

Aamma 2023-mi patajaatsumik ingerlatsinissap suliniutigineqarnera Air Greenlandimi sulisut iluarisimaarinninnerisa annertusineranut pisooqataasimavoq, tunisassiornerup annertusissutaat taamaatitsisarnerillu aaqqissuussaanermut artorsartitsisarmata. Tamanna Bodil Marie Damgaardip, 2016-imili aammalu ukiuni kingullerni sisamani siulersuisuniissimasup nuannaarutigaa.

 

- Aamma 2022-mi paasivarput, tunisassiat annertusinerini – pingaartumillu timmisartuussinerni piffissanik eqquisinnaannginnermi – sulisut amerlanerulernissaat pingaaruteqartoq. Taamaattumik nuannaarutigingaarparput, ukiumoortumik sulisut iluarisimaarinninnerinik misissuinermi akissuteqartut 85 procentiummata, tassanimi pitsannguisoqarsimasoq takusinnaavarput, tamatumanilu aamma patajaatsumik ingerlatsinissap suliniutigineqarnera innersuussutigineqarsinnaavoq, oqarpoq.

 

Misissuinermi paasineqarpoq, sullivimmik nuannarinninneq 8 procentinik qaffariangaatsiarsimasoq. Aamma suliffeqarfimmut unneqqarissuseqarneq taamatut pilluni 6 procentinik qaffariangaatsiarsimavoq.

 

G65A6108 Edit

- Aamma periarfissaq manna iluatsillugu oqaluttuarissavara, suliatta – aallaqqaataaniit naggataanut – naammassineqarsinnaanerinut sulisut peqqutaammata. Ukiuni marlunni Covid-19-ip atuuffiini, aammalu 2022-mi ingerlatsinermi akornutissarpassuit atuunnerini atugassarititaasut imaannaasimanngillat, kisiannili 2023-mi pissusiusimasut uterfigilluaqqissinnaasimavagut. Suliniuteqarneri tamatigullu piareersimasarsimaneri peqqutigalugit annertuumik nersortariaqarpagut, Bodil Marie Damgaard oqarpoq.

Pisortaaneq taamatut isummersuuteqarneranut isumaqataavoq.

 

- Sulisugut isumannaatsuusut ilisimavara, kisiannili sulisitsisut sulisartullu akunnitsinni pitsaasumik pissuseqarnissarput qulakkeertussaavarput, tassami siunissami ornitatsinni immitsinnut atorfissaqartippugut, Jacob Nitter Sørensen oqarpoq.

Allannguutit angisuut takkuttussaapput

Nuummi mittarfik 2200 meteri 28. novembari 2024-mi atulertussaasoq nalunaarutigineqarsimalerpoq, taamaalillunilu attaveqaatit assigiinngitsorpassuartigut annertuunik allannguuteqartussaapput. Air Greenlandip Kangerlussuarmi suliffeqarfia matuneqartussaavoq, angallaviillu katersuuffiat Nuummut allanngortussaavoq, piffissap ingerlanerani Ilulissani aamma Qaqortumi mittarfissanit nutaanit tapertaqartussaalluni.

G65A5919 Edit

- Nunatta oqaluttuarisaanera nutaanerusoq pissanganartoq atorparput. Inuit ilaannut Nuummi mittarfiup ammarnissaa iluanaarutaasussaavoq, allanulli annertuumik allannguisussaalluni. Tassani pingaartumik sulisugut, Kangerlussuup matuneqarnerani sullivimminni atugaasa allanngorneri peqqutaallutik angerlarsimaffiiniit nuutsittariaqakkagut eqqarsaatigaakka. Taamaattumik sulisut taakkorpiaat allannguutissanut piareersartinnissaat uagutsinnut pingaaruteqartorujussuuvoq. Sulisut ingerlaqqinnissaminnik kissaateqarlutik saqqummiisut tamaasa suliffissaannik nassaarussinnaasimagatsigit tulluusimaarutigisorujussuuara, Jacob Nitter Sørensen oqarpoq.

Air Greenland sulisut nussortinnissaat naammassiniarlugu Nuummi, sulisut amerlanersaasa angerlarsimaffissaanni sulisunut inissianik sanaartorpoq, kiisalu sulisut ilaat Ilulissani mittarfik ammarpat Ilulissanut nuuttussaapput. Tassalu sulisunut inissianik sanaartornerit, Nuummi nassiussaleriffiup allineqarnera, Ilulissani Qaqortumilu hangariliornerit, sullissinermut atortunik nutaanik ikkussuinerit il.il. ukioq manna angusarineqartorpiani ukiunilu tulliuttuni angusassani initungaatsiarput. Bodil Marie Dangaard itisiliivoq.

 

- Aningaasaatit atoriaannaat qiviaraanni, taakku 48 procentinik ikileriarlutik 204,7 MDKK-nik amerlassuseqartut, tamatumunngalu katillugit 349 MDKK-t nalinginik timmisartunik taarsersuinerup ingerlaqqinnera kiisalu  sanaartugassanut aningaasaliinerit peqqutaapput. Taamaattumik 2024-mi taarsigassarsianut sinaakkusiussat 275 MDKK-nik amerlivagut, taakkulu 2024-mi sanaartukkanut aningaasaliissutinut, aammalu suliffeqarfissuup siunissamut nukittortinneqarnissaanut matussutigineqassapput, erseqqissaavoq.

 

Suliffeqarfissuarmi oqimaaqatigiissitsineq suli annertusiartortinneqarpoq, kisiannili akiliisinnaassuseq 33 procentiuvoq, tamannalu ukiut siuliinut naleqqiullugu nukittortitsineruvoq.

 

- Nammineerluni aningaasaatit 747,0 MDKK-nik amerlassuseqartut 2019-imi piginnittut nikinnerat, tassalu Air Greenlandip suliffeqarfissuata Namminersorlutik Oqartussanit 100 procentinik pigineqalernissaa sioqqullugu amerlassusiusunut utertitseqqinnerupput. Taamani aktiat SAS-mit aamma Danskit Naalagaaffiannit pisiarineqarneri aningaasalersorniarlugit 461 MDKK-t akiliutigineqarput, Bodil Marie Damgaard erseqqissaaqqippoq. 

Unammillernissamut piareerpugut

Siulersuisuni siulittaasup Air Greenlandip suliffeqarfissuata unammilleqatigiilernissamut nukittuumik inissisimanissaa kissaatigaa, kisiannili erseqqissaatigerusuppaa, soorunami attaveqaatit allannguuteqartussaasut.

 

- Angallaviit amerlanersaat niuernermik tunngaveqarluni ingerlanneqarput, pingaartumillu angallavik ataaseq 28. novembari 2024-miit isertitatigut amigaateqarfiulertussaq tassaavoq Kangerlussuup Nuullu akornanni angallavik. Angallavimmi tunisassiorneq atorunnaassaaq, kisiannili nunanit allaniit angalasut, Sisimiut avannaanut angalasussat sivisunerusumik angalasalissapput, taamaalillunilu Dash 8 atorlugu timmisartuussinerit tamarmiusut allannguuteqangaassanngitsut naatsorsuutigineqarpoq, taakkununngali Kangerlussuarmiit Nuummut kaaviiaartitat ilaassanngillat. Tamanna Ilulissani mittarfiup nutaap ammarnissaata tungaanut atuutissaaq, Bodil Marie Damgaard oqarpoq.

 

Jacob Nitter Sørensenip suliniutit, Air Greenlandip siunissami qaninnermi nukittunerulernissaanik siunertaqarfiusut erseqqissaatigai.

 

- Pisinnaasarput malillugu ataasiakkaanut aningaasartuutit, 2023-mi aningaasat nalikilliartorneri ilutigalugit amerlisimasut appasitsinniarsaraagut. Ilaatigut bilitsinik killilinnik taamaalillunilu akikinnerusunik, soorlu Fly n’ Sleep-inik, Takuss’-inik aamma Ilik-inik, timersortartunut, kulturimut atuaqatigiinnullu atugassianik amerlanerusunik neqerooruteqarnikkut isertitassagut pitsanngortinniarlugit timmisartunilu inissat atorluarniarlugit suliniuteqarpugut, Jacob oqarpoq nangillunilu.

 

- Kisiannili timmisartuni pisinnaasanik aningaasaliissutinillu akilerneqareerunik siunissamilu unammilleqatigiinnermut iluaqutaasussatut akilerneqartussanik pitsaanerusumik atuiniarluta arlalinnik suliniuteqassaagut, Jacob Nitter Sørensen oqarpoq.

 

Aammattaaq erseqqissaatigaa, suliffeqarfissuup piujuartitsinermi suliniutai siunissami sullitat timmisartuutileqatigiiffiit arlaannut ilaassanerlutik toqqaanialeraangamik eqqarsaatigisassannut ilaasussaasut.

 

- Silap pissusiata allannguutai akiorniarlugit aammalu uumasusillit assigiinngisitaarneri nukittorsarniarlugit qanoq iliortoqartarnersoq arlalinnit isiginiarneqartarpoq. Maannangaaq timmisartuussisarnitsinni CO2-mik aniatitanik annikillititsiniarluta atuiffigisarput, timmisartoq nutaarluinnaq A330neo, Tuukkaq, aammalu taassuma motoorii ikummatissanik atuinikitsut tulluusimaarutigalugit oqaatigisinnaavarput. 2023-mi timmisartuussisarnitsinni CO2-t aniatitagut tamarmiusut ukiup siulianut naleqqiullugu 3.102 tonsinik annikilleriarput, naak timmisartoq nalunaaquttap akunnerini amerlanerusuni angalasimagaluartoq.

 

Air Greenlandip timmisartunut ikummatissanik 5 procentinik uumassusilinnik tunngaveqartunik, Sustainable Aviation Fuel-inik, pisinissamut  isumaqatigiissuteqarnerup kingunerisaanik CO2-t aniatitat annikillissutaat 2023-mut CO2-mut naatsorsuutinut ilanngunneqanngilaq. Kisianni pisinissamut isumaqatigiissut toqqaannartumik peqqutaalluni timmisartunut ikummatissat uumassusilinnik tunngaveqartut Københavnip mittarfiani ikummatissanik attaveqaatinut ilanngunneqarput.

 

- Pingaartumik “Issittumi timmisartuutileqatigiiffinnguaq” siuttuusoq, aammalu SAF-imik annertunerpaamik pisisimasoq, taamaalillunilu Danmarkimi mittarfiit annersaanni atuisinnaatitaalersitsisoq nunani allani maluginiarneqarpoq. Tamanna tulluusimaarutigisinnaavarput, Bodil Marie Damgaard erseqqissaavoq.

 

Marluullutik 2023-mi suut pingaarnertut oqaatigisinnaaneraat aperineqaramik isumaqatigiillutik oqaatigisaat tassaavoq, Tuukkap siuliata, Imarpik qulaallugu timmisartuussisartup A330-200, Norsap, 10. marsimi Nuuk qulaallugu timminera, marluullutik misigisatut immikkorluinnaq ittutut misigisatut oqaatigisaat. Taannali ukiut 20-t sinnilaarlugit Kalaallit Nunaata Danmarkillu akornanni Imarpik qulaallugu angallavimmi timmisartuussereerluni 16. februaari 2023-mi kingullermeerluni niuernermik tunngaveqarluni timmisartuussivoq. Aamma qulimiguulik B212 eqqaasassaalluarpoq, tassalu qulimiguulik B212 kingulleq ukiuni 42-ni sullissilluareerluni 27. apriilimi Nuummut tikippoq.

 

- Piffissaq sukkaqaaq! Ukiut kingulliit marlussuit eqqarsaatigalugit pisorpassuaqarsimammat, Air Greenlandip suliffeqarfissua unammillerneqaleruni piareersimanissaa qularinngilara. Tamatumali peqatigisaanik tamanut eqqaasitsissutigiuassavara, aningaasaliissutit suliniutillu naggataagut inuiaqatigiinnut iluaqutaajumaarmata, Jacob Nitter Sørensen oqarpoq.

 

- Air Greenlandip suliffeqarfissua Kalaallit Nunaanni inissisimavoq, aammalu piginnaaneqarfiit pisinnaasallu, piujuartitsiviusumik ineriartortitsinissamut iluaqutaasussat inooqatigiinneq taamatullu aningaasaqarneq eqqarsaatigalugit annertusarneqarput. Taamaattumik siunissami nunanut allanut taakkunanngaanniillu timmisartunut aappaluttunut, sungaartunut, qorsorpaluttunut tungujortunulluunniit ilaanissamik toqqaaniarnermi eqqarsaatigissallugu pingaaruteqarpoq, Air Greenlandimut ilaanissaq toqqaraanni aningaasat nunatsinni kaaviiaartussaammata, aammalu ineriartortitsissutaaginnaratik piginnaasanik annertusaanermut, minnerunngitsumillu nunatta tamarmiusup ataqatigiinnissaanut iluaqutaasussaammata, siulersuisunut siulittaasoq Bodil Marie Damgaard naggasiivoq.

Malik Hegelund Olsen

Siulittaasoq nutaaq ilaasortallu nutaat marluk

Ataatsimeersuarnermi Bodil Marie Damgaard siulersuisunut siulittaasutut tunuarnissani aalajangiussimallugu nalunaaruteqarpoq.

 

Tamatuma kingorna Malik Hegelund Olsen siulersuisunut siulittaasutut qinigaavoq.

 

Tamatuma saniatigut piginnittuniit, tassalu Namminersorlutik Oqartussaniit, Attaveqaateqarnermut Naalakkersuisup Hans Peter Poulsenip siulersuisunut ilaasortassat marluk nutaat toqqarpai: Ella Grødem aamma Rob Gurney. Taakku Annette Lings aamma Johannes Groth taarserpaat.

 

Siulersuisunut ilaasortat uani takukkit

2024-mut naatsorsuutigisat


  • Tunisassiat pitsaanerusut, piffissamik eqquisinnaanermik pitsannguisussat aammalu aningaasartuutinik appaasussat, tassungalu pingaartumik piffissamik eqquisinnaannginnermi aningaasartuutit ilanngullugit.
  • Tunisassianik qinigassanik amerlanerulersitsineq aamma bilitsinut piumasaqaatinik naleqqussaaneq.
  • Attartortitsisarnermi pisinnaasanik atorluaaneq.
  • Takornariaqarnermi najukkani sullissisunik suleqateqarneq.
  • Akunnittarnerup Kangerlussuarmiit Nuummut nuunneqarnera.
  • Nuup Iqaluillu akornanni angallavimmik ammaaneq.
  • Qulimiguullit H155-it atulersinneqartarneri 2023-mi naammassineqarpoq, aammalu 2024-mi Kalaallit Nunaanni peqqumaasivinni toqqortaatit eqqortut qulakkeerneqartarnissaannik aallussinerup qaffasinnera ingerlaannassaaq, tassungalu ilanngullugu qulimiguullit atorneqarnerini sapinngisamik pilersaarutaanngitsumik aserfallatsaaliuisarnerup annikinnerpaamik atortinneratigut sullissinerit pitsaanerpaanissaannik qulakkeerisoqassaaq.
  • IOSA-miit uppernarsaasiisoqarnissaata sulissutigineqarnera ingerlaannassaaq, 2024-mi uppernarsaammik angusaqarnissaq siunnerfigineqassalluni.
  • Qulimiguulinnik attartortitsisarnermi kaaviiaartitat amerlineqassapput. Qulimiguullit H125-nik nutaanik ilaneqassapput, kiisalu qulimiguullit AS350-it marluk tunineqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq. Air Greenlandip qulimiguulinnik H125/AS350-inik katillugit 13-it sinnerlugit amerlassusilinnik atugassaqalernissaa naatsorsuutigineqarpoq.
  • Suleqatit sullissisunik avataaneersunik ilaneqassapput.