alert-black.png Ajoraluartumik ullumikkut timmisartuusinermut pilersaarutit allanngortinneqarput teknik peqqutigalugu. Paasissutissat kingulliit uani malinnaavigineqarsinnaapput www.airgreenland.gl

Ornitassat

Air Greenland pitsaasumik apuussisarpoq

Air Greenland- imut tunngasut Timmisartortitseqatigiiffik Air Greenland nunatta pigisaraa. Timmisartut angalanissallu Kalaallit Nunaannut , Kalaallit Nunaanni Kalaallillu Nunaanniit angalanissat neqeroorutigaagut. Suluusallit qulimiguullillu timmisartorsuarniit Airbus 330-200 qulimiguuleeqqanut AS 350-inut timmisartuutigaagut.