Hannover

Hannover-imi eqqumiitsulianut katersugaasiviit, taakkununngalu Kunstmuseum alutornavissoq aamma Sprengel Museum nutaaliaasoq ilanngullugit, eqqumiitsulianut piffissanit assigiinngitsuneersunut assigiinngitsunillu ilusilinnut erlinnartuusiviupput. Eqqumiitsulianik nuannarisallit eqqumiitsuliarpassuarnik misissugassaminnik alutorsaatissaminnillu nassaarsinnaapput.
Hannover-imi inersuit niuerfiit, soorlu Markthalle nuannarineqarluartoq aamma Worchenmarkt qalipaatigissoq tikeraanut illoqarfimmi niuerfimmik uummaarissumik misigisaqartinnissaannut periarfissiipput. Tassani najukkami mamartuliat misilissinnaavatit, nerisassiassallu nutaat tipigissut alutorsaatigisinnaallugit.
Hannover illoqarfiinnaanngilaq; oqaluttuarisaanermik, kulturimik inooriaatsimillu nutaaliaasumik akuleriissitsiviuvoq uummaarissoq. Illut torrallatamik ilusilersugaasut, sumiiffinni pinngortitat alianaatsut kulturikkulluunniit erlinnartuutit nuannarigaluarukkilluunniit Hannover-imi naatsorsuutitit naammassissavatit, tamatigoornerlu tupaallaatigissallugu. Tullissaanut alloriarit, Hannover-illu neqeroorutigisinnaasai tamaasa misissorniarlugit angalanissat pilersaarutigiuk.

Hannoverimi misigisassat

Guutip Naatsiivia aamma Kunngikkormiut Illorsuat

Angalanerit aallarnerlugu Guutip Naatsiivia aamma Kunngikkormiut Illorsuat angeqisoq itisiliillutit eqqarsarfigikkit. Oqaluttuarisaanermi erlinnartuutit taakku qangamut, taamani naatsiivissuit angisuut illorsuillu kunngikkormiorpalaartut illoqarfiup kulturiani initugallarneranut utertissavaatsit.

 

Maschsee

Maschsee-mut, illoqarfiup qeqqani tasiliamut alianaatsumut ingerlaqqigit. Tassani tatsip sinaani qasuersaarsinnaavutit, angallammik qasuernartumik angalaarsinnaavutit, imaluunniit tatsip sinaa sinerlugu eqiiallannartumik pisuttuarsinnaavutit. Illoqarfiup uummaarissup qeqqani qasuersaarfissaq toqqortaq.

 

Königstraße: Pisiniartarfiup qitia

Königstraße, Hannover-imi aqqusernit pisiniarfeqarfiit pingaarnersaat kusanartumik pisiniarfeqarpoq, pisiniarfissuaqarpoq nuannersunillu kaffisorniartarfeqarluni. Pisiniarnermi misigisassat nutaaliat oqaluttuarisaanerullu tiguartinnartuisa ataatsimoortitsiffiusut.

Kommunip Allaffia Nutaaq

Kommunip Allaffia Nutaaq, ilusilersuisarnikkut erlinnartuut gotiskimik qangalu ilusiliisarnermik ataatsimoortitsisarfiuvoq. Kommunip allaffiata napasuliartaaniit kaajallallugu illoqarfiup isikkivia nuannisaatigisinnaavat. Kommunip allaffiata napasuliartaa kaajallallugu illoqarfimmut isikkivilik qaqiffigigukku iimissaatit, eqqaamasassanillu puigunaatsunik tunissallutit.

 

Taap Qeqqani Qaamaneq

Spreuerhofstraße, Guiness World Records-imi oqaatigineqartutut nunarsuarmi aqqusernit aminnersaat pisuttuarfigalugu illoqarfiup nuannernera misigiuk. Erlinnartuut asseqanngitsoq taanna imminermini eqqumiitsuliaavoq, tassanilu qanilaarneq pisiniarfiillu nuannersut orninneqarsinnaapput.

 

Qorsooqqinnersaq Eilenriede oqaluttuarpalaartoq

Eilenriede, Europami orpippassuit illoqarfimmut qanittumiittut annersaat, orpippassuit oqaluttuarpalaartut, Hannover-ip qeqqani inissisimapput. Tassani pisuttuarsinnaavutit, cykelersinnaavutit imaluunniit orpiit taallisimaneranni qasuersersinnaavutit, illoqarfimmilu ulapputtut qimalaarsinnaallugit.

ILISIMAVIUK?


Illoqarfiup annertussusiata 50%-ia sinnerlugu qorsooqqinnersanik qalligaammat, Hannover qasuerserfissaqqippoq, pinngortitamilu peqissarfissaqqilluni

Hannover-imi erlinnartuut immikkut ittoq, Spreuerhofstraße, nunarsuarmi Guiness World Records-imi oqaatigineqartutut nunarsuarmi aqqusernit aminnersaattut akuerisaavoq

Guutip Naatsiivia (Herrenhäuser Gärten) Europami piffissami barok-imik taaneqartartumi naatsiiviliat alutornarnersaraat

Hannovers Sprengel Museum eqqumiitsulianut katersugaasiviinnaanngilaq, aammali eqqumiitsulianik nutaalianik pinngorarfiuvoq. Katersugaasivik nunarsuarmi tusaamasat Picasso-p aamma Kandinsky-p eqqumiitsuliaannik katersugaateqarluni, illoqarfimmi kulturikkut qitiuvoq

Hannover-imi Lüttje Lage-mut ileqqut tulluusimaarutaapput, tassanilu inuit immiaaqqanik qiteqquutinillu aalajangersimasunik tulleriiaaralutik imertarput

PAASISSUTISSAT


Expo 2000, Hannover-imi nunarsuarmi saqqummersitsineq, sumiiffimmi siunissamut illut ilusissaannut kingornussaqartitsiviuvoq. Illut ilusiinik nuannarisalinnut Swiss Pavilion aamma Expo Plaza ilusilersuinikkut torrallataalluinnartut takuniagassaqqipput

Zoo Hannover Europami uumasuusiviit nutaaliaanersaraat alutornarnersaralugulu. Uummasuutit 3.700-t sinnillit saqqummersitsinerillu pissanganartut uumasut assigiinngissitaarnerinik misissuinissamut asseqanngitsunik periarfissiipput

Hannover-imi nerisassiornikkut inuuneq illoqarfimmi kulturikkut assigiinngisitaanermut takussutissaapput. Najukkami immiorfinni tyskit nerisassiaanniit nerisassianut nunanut tamalaaneersunut Hannover-imi neriniartarfinni qanorluunniit mamarisalinnut naammattuugassaapput

Skyline Of Hannover In Germany Cityscape With New 2023 11 27 05 24 32 Utc (2)

Tikiffissat allat

Nunarput tupinnartunik, kusanartunik alutornartunillu ulikkaarpoq. Tikiffissat tullia uani nassaariguk.

Aviser Og Magasiner Benefitcard

Angalaninni SULUK atuagassiallu assigiinngitsut akeqanngitsumik atuakkit

Group 1441

Ikissutissaq app-ikkut pissarsiariuk

Group 1442

Makitassanik katersigit eqquillutillu